آقای دکتر مرتضی شمسی زاده

دکتر مرتضی شمسی زاده عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان

آقای دکتر مرتضی شمسی زاده

Dr. Morteza Shamsi Zadeh

عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مرتضی شمسی زاده در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر اجراییمجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی رابطه ی آگاهی از کدهای اخلاق و میزان خطاهای پرستاری گزارش شده توسط پرسنل پرستاری شاغل در بیمارستانهای آموزشی درمانی شهر بوشهر در سال 1393 (دریافت مقاله) مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان دوره: 24، شماره: 2