دکتر مجید محمدی

دکتر مجید محمدی استادیار گروه مهندسی شیمی -انرژی دانشگاه صنعتی قم

دکتر مجید محمدی

Dr. Majid Mohammadi

استادیار گروه مهندسی شیمی -انرژی دانشگاه صنعتی قم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 کاربرد نوین ترکیب روشهای بیولوژیکی و فیزیکی برای حذف نیترات و نیتریت از آب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی چرخه عمر خودروهای پیل سوختی در ایران (دریافت مقاله) پنجمین همایش هیدروژن و پیل سوختی
2 استفاده از نانوسیال ها در مبدل های حرارتی: مروری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی با رویکرد پیوند انرژی، آب و محیط زیست
3 امکان سنجی فنی - اقتصادی و تعیین نرخ پیشنهادی خرید تضمینی برق تولیدی از پیل سوختی خانگی (دریافت مقاله) پنجمین همایش هیدروژن و پیل سوختی
4 تحلیل اقتصادی و طراحی مفهومی فرآیند تولید اتیلن گلیکول از اتیلن اکسید در راکتور بستر پر شده (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
5 تحلیل انرژی و اکسرژی مبدل حرارتی پوسته لوله با استفاده از نانوسیال ها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی شیمی و نانو فناوری
6 طراحی مفهومی و بررسی ظرفیت اقتصادی فرایند تبدیل متانول به دی متیل اتر (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی شیمی و نانو فناوری
7 طراحی و تحلیل اقتصادی- انرژی فرآیند تصفیه هیدروژنی دیزل بر مبنای راکتور بستر ثابت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس علوم و فناوری های شیمی کاربردی: نفت، گاز و پتروشیمی
8 مروری بر بهینه سازی تولید سوخت بیودیزل بر مبنای طراحی آزمایش (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی با رویکرد پیوند انرژی، آب و محیط زیست