دکتر سید محمدعلی آل عمرانی نژاد

دکتر سید محمدعلی آل عمرانی نژاد استادیار گروه ریاضی دانشگاه صنعتی قم

دکتر سید محمدعلی آل عمرانی نژاد

Dr. Seyed Mohammad ali Aleomraninejad

استادیار گروه ریاضی دانشگاه صنعتی قم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.