دکتر سید محمدهادی مشکوه السادات

دکتر سید محمدهادی مشکوه السادات دانشیار گروه شیمی دانشگاه صنعتی قم

دکتر سید محمدهادی مشکوه السادات

Dr. Mohammad Hadi Meshkatalsadat

دانشیار گروه شیمی دانشگاه صنعتی قم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Analysis of chemical composition of the volatile oil obtained by nano tube powder from endemic medicinal plant of Salvia nemorosa using GC and GC-MS (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش کاربردی در شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران
2 Chemical characterization of volatile components of four Thymus species using hydro-distillation (HD) and gas chromatography–mass spectrometry(GC/MS) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
3 Chemical Compositions of the SDE PreparedEssential Oil of Satureja bachtiarica bung (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
4 Comparison of MD-HS-SPME and HD techniques for the analysis of essential oil compositions in dry rosemary leaves (Rosmarinus officinalis L.) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
5 Comparison of qualitative and quantitative essential oils isolated by hydrodistillation and ultrasonic coupled with headspace solid phase microextraction methods from cumin (Cuminum cyminum L.) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
6 Comparison of volatile components of Stachys lavandulifolia Vahl. Obtained by various extraction methods (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
7 Development of gas chromatography–mass spectrometry with distillation for rapid determination of volatile constituents in aerial part Stachys Pilifera and antioxidative properties of methanolic extract from Iran (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم پایه و تحقیقات بنیادی
8 Development of gas chromatography–mass spectrometry with distillation for rapid determination of volatile constituents in aerial part stachys setifera and antioxidative properties of methanolic extract from Iran (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
9 Different extraction techniques used for identifying of volatile compounds of Satureja bachtiarica bunge (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و چهارمین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچهای کوهی (مجازی)
10 Screening of the antioxidant properties of the methanolicextracts of Salvia brachycalyx Boiss., Stachys lavandulifoliaVahl. and Stachys inflata Benth (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
11 Volatile components of Thymus species using HD and GC/MS (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و چهارمین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچهای کوهی (مجازی)