دکتر محمد کریمی

دکتر محمد کریمی استادیار گروه تربیت بدنی وعلوم ورزشی دانشگاه صنعتی قم

دکتر محمد کریمی

Dr. Mohammad Karimi

استادیار گروه تربیت بدنی وعلوم ورزشی دانشگاه صنعتی قم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تاثیر هشت هفته تمریمنات هوازی تداومی همراه با مکمل دهی آویشن بر مقادیر سرمی MCP-۱ و مقاومت انسولینی در زنان چاق (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد ورزش، سلامت، جامعه