دکتر مهدی بکرانی

دکتر مهدی بکرانی دانشگاه صنعتی قم

دکتر مهدی بکرانی

Dr. Mehdi Bekrani

دانشگاه صنعتی قم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Modified Wavelet-domain Adaptive Filtering Scheme for Stereophonic Acoustic Echo Cancellation in the Teleconferencing Application (دریافت مقاله) مجله بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات دوره: 1، شماره: 1
2 -شکل دهی پرتو کمینه واریانس مبتنی بر بازسازی ماتریس کواریانس با بردارهای متعامد (دریافت مقاله) دو فصلنامه مدیریت مهندسی و رایانش نرم دوره: 9، شماره: 1
3 A Weighted Soft-Max PNLMS Algorithm for Sparse System Identification (دریافت مقاله) مجله بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات دوره: 8، شماره: 3
4 An Adaptive Control Method Based on Interval Fuzzy Sliding Mode for Direct Matrix Converters (دریافت مقاله) مجله الکترونیک صنعتی ،کنترل و بهینه سازی دوره: 3، شماره: 2
5 آینه جریان توان پایین مبتنی بر ماسفت با گیت شبه شناور (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 21، شماره: 1
6 ارائه روش بهبودیافته تصویربرداری فراصوتی در بازرسی جوش (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 17، شماره: 1
7 بهبود رفتار همگرایی الگوریتم وفقی تصویر افاین در مدل‌سازی سیستم‌های خطی تنک با سیگنال‌های ورودی‌ همبسته (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 17، شماره: 58
8 پیاده سازی سیستم تصویربرداری فراصوتی با استفاده از آرایه های فازی (دریافت مقاله) فناوری آزمونهای غیرمخرب دوره: 2، شماره: 3
9 تصویربرداری فراصوتی آرایه فازی به روش تمرکز کامل بهبودیافته مبتنی بر شکل دهی پرتو در آزمون غیرمخرب (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فناوری جوشکاری ایران دوره: 6، شماره: 1
10 تصویربرداری فراصوتی با شکل دهی پرتو مبتنی بر تقریب کمینه واریانس و کاربرد آن در آزمون غیرمخرب لوله های بویلر (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 20، شماره: 3
11 تقویت کننده کم نویز فراپهن باند با استفاده از تکنیک معکوس کننده با پیک زنی القایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه الکترومغناطیس کاربردی دوره: 10، شماره: 1
12 روشی نو برای حذف پژواک آکوستیکی استریو با استفاده از ساختار مبتنی بر الگوریتم وفقی با ورودی برش یافته (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 6، شماره: 2
13 روشی نوین در طراحی و پیاده سازی دستگاه بازرسی غیر مخرب جوش لوله های بویلر به روش تصویربرداری با آرایه فازی فراصوتی (دریافت مقاله) فصلنامه صنایع الکترونیک دوره: 12، شماره: 4
14 شکل دهی پرتو کمینه واریانس مبتنی بر بازسازی ماتریس کواریانس با بردارهای متعامد (دریافت مقاله) دو فصلنامه مدیریت مهندسی و رایانش نرم دوره: 8، شماره: 1
15 طراحی تقویت کننده فراپهن باند کم نویز از نوع تمام تفاضلی گیت مشترک (دریافت مقاله) فصلنامه صنایع الکترونیک دوره: 10، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 An Improved Continuous Mixed p -norm Adaptive Algorithm for Sparse System Identification (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر
2 افزایش یکپارچهی طیف جذب ساختار نوری جاذب های مغناطیسی مبتنی بر مولیبدن دی سولفید با استفاده از تغییرات فیزیکی هندسه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی تکنولوژی در مهندسی برق و کامپیوتر
3 بهبود دقت تست های غیرمخرب آلتراسونیک آرایه فازی به کمک روش های حسگری فشرده (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی فناوریهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
4 بهبود شاخصه کیفیت توان توسط الگوریتم هوشمند فاخته (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق ایران
5 بهبود عملکرد سیستم های فتوولتائیک به کمک مبدل بوست و شبکه عصبی فازی تطبیقی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، الکترونیک و شبکه های هوشمند
6 بهبود عملکرد سیستم های فتوولتائیک به کمک مبدل بوست و شبکه فازی عصبی تطبیقی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق و کامپیوتر (Tec ۲۰۲۱)
7 بهبود کیفیت تصاویر آزمون غیرمخرب فراصوتی با روش آستانه گذاری تبدیل موجک و وزندهی همدوسی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم‌های هوشمند
8 بهبود کیفیت تصاویر فراصوتی با استفاده از فیلترهای مکانی وشبکه عصبی کانولوشن (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی
9 بهبود کیفیت تصاویر فراصوتی در آزمون غیرمخرب با روش حداقل واریانس اصلاح شده (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران
10 تحلیل عدم انطباق فیلترهای وفقی دو کاناله مبتنی بر الگوریتم NLMS در حذف پژواک آکوستیکی استریو (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس کامپیوتر سالانه انجمن کامپیوتر ایران
11 تخمین زاویه ورود با الگوریتم های وفقی بهبود یافته خانواده LMS (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق ایران
12 تخمین واریانس نویز سیگنال صحبت به کمک SNR تخمینی وتغییرات نرخ عبور از صفر برای بهبود صحبت (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
13 تشخیص هویت گوینده مستقل از متن مقاوم به نویز در زبان فارسی مبتنی بر تخمین وفقی فرمنت ها و ضرایب کپسترال فرکانس مل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تکنولوژی در مهندسی برق و کامپیوتر
14 تصویربرداری فراصوتی آرایه فازی با شکل دهی پرتو مبتنی بر تقریب کمینه واریانس (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران
15 تفریق طیفی چند باندی با میانگین گیری وفقی برای بهبود صحبت (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
16 روش جدید تفریق طیفی با تخمین گر وفقی نویز برای بهبود صحبت (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
17 روشی نوین برای حذف پژواک آکوستیکی استریو با استفاده از فیلترینگ وفقی  مبتنی بر شبکه عصبی (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
18 شناسایی سیستم تنک با الگوریتم وفقی حداقل میانگین مربعات نرمالیزه شده تناسبی بروزرسانی-جزئی عضویت-مجموعه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم‌های هوشمند
19 طراحی و ساخت سیستم تصویربرداری فراصوتی با استفاده از فناوری آرایه های فازی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین‌المللی آزمون‌های غیرمخرب ایران
20 طراحی یک آشکارساز فاز کمتوان مبتنی بر تکنیک مد جریان با کاهش ناحیه مرده (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی تازه های مهندسی برق و کامپیوتر ایران با نگاه کاربردی بر انرژی های نو
21 طراحی یک تقویت کننده ی کم نویز فراپهن باند با استفاده از تکنیک معکوس کننده با سلف پیک زن (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی تازه های مهندسی برق و کامپیوتر ایران با نگاه کاربردی بر انرژی های نو
22 نویز زدایی تصاویر فراصوتی با توابع جدید آستانه گذاری تبدیل موجک مبتنی بر تابع لجستیک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق و کامپیوتر (Tec ۲۰۲۱)