دکتر سعید فاخته بلسی

دکتر سعید فاخته بلسی استادیار گروه برق-مخابرات دانشگاه صنعتی قم

دکتر سعید فاخته بلسی

Dr. Saeed Fakhte

استادیار گروه برق-مخابرات دانشگاه صنعتی قم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.