دکتر میثم یادگار

دکتر میثم یادگار استادیار گروه برق-کنترل دانشگاه صنعتی قم

دکتر میثم یادگار

Dr. Meysam Yadegar

استادیار گروه برق-کنترل دانشگاه صنعتی قم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.