دکتر حمید موکدی

دکتر حمید موکدی استادیار گروه صنایع دانشگاه صنعتی قم

دکتر حمید موکدی

Dr. Hamid Moakedi

استادیار گروه صنایع دانشگاه صنعتی قم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بهینه سازی توالی فعالیت های نگه داری و تعمیرات پیشگیرانه برای یک سیستم چند مولفه یی تعمیرپذیر با ساختار سری (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 33، شماره: 1
2 بهینه سازی فواصل بازرسی برای یک سیستم دو مولفه ای پیچیده (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 23، شماره: 1
3 بهینهسازی فواصل بازرسی در افق زمانی محدود برای یک سیستم دومولفهیی با دو نوع خرابی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 35، شماره: 21
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بهینه سازی تکاملی لجستیک سبز بر اساس رهیافت بلاک چین (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع،بهره وری و کیفیت
2 بهینه سازی سیاست بازرسی غیردورهای برای سیستم تامین توان مصرفی در پست توزیع برق با استفاده از الگوریتم ایمنی مصنوعی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع،بهره وری و کیفیت
3 بهینه سازی فواصل بازرسی برای سیستم تامین توان مصرفی در پست توزیع برق (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، بهره وری و کیفیت
4 بهینه سازی همزمان تعویض پیشگیرانه و تخصیص منابع در مزارع بادی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع،بهره وری و کیفیت