سید امیر اجاق

 سید امیر اجاق دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی

سید امیر اجاق

Amir Ojagh

دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ایفای نقش مسئولیت اجتماعی سازمان های ورزشی در ایران از طریق شبکه های اجتماعی در دوران کووید۱۹ (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 10، شماره: 28
2 Construction and Validation of the Scale of Measuring the Social Responsibility of Famous Iranian Athletes (دریافت مقاله) مجله کنترل و یادگیری حرکتی دوره: 3، شماره: 1
3 Identifying and Analyzing the Barriers to Wrestling Development of Ardabil Province (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مدیریت و بازاریابی ورزشی دوره: 3، شماره: 4
4 Investigating the Effect of Human Resource Information Systems on Individual Innovation Capacity, with the Mediating Role of Emotional Commitment and Professional Participation in the Soccer Federation (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مدیریت و بازاریابی ورزشی دوره: 4، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 The Analysis of Violence in Teen Sports and the Use of NOVIS Training Model (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
2 بررسی عوامل موثر بر میزان مشارکت در ورزش های همگانی (مطالعه موردی جوانان شهر اردبیل) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد ورزش های همگانی
3 بررسی نقش فناوری در توسعه ورزش با استفاده از اپلیکیشنهای ورزشی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت ورزشی با رویکرد سلامت سازمانی
4 بررسی واکنش هواداران فوتبال در اینستاگرام و سایتهای خبری به هنجارشکنی ورزشکاران مشهور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت ورزشی با رویکرد سلامت سازمانی
5 پیش بین ها و پیامدهای مشارکت شهروندان در ورزش های غیر رسمی (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
6 تبیین راهکارهای توسعه و افزایش مشارکت دانش آموزان معلول در فعالیت بدنی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت ورزشی با رویکرد سلامت سازمانی
7 دیدگاه اجتماعی و اقتصادی دولت به اوقات فراغت شهروندان انگلیسی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت ورزشی با رویکرد سلامت سازمانی
8 کووید۱۹ چه تاثیراتی بر فعالیت بدنی دانش آموز دوران متوسطه گذاشت و راهکارهای رفع آن در دوران پساکرونا چیست؟ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت ورزشی با رویکرد سلامت سازمانی
9 نقش شبکه های اجتماعی در ایجاد اوقات فراغت ورزشی در خانه برای شهروندان در دوران کویید ۱۹ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مجازی اوقات فراغت