دکتر رسول خوارزمی

دکتر رسول خوارزمی استادیار موسسه تحقیقات خاک و آب کشور

دکتر رسول خوارزمی

Dr. Rasoul Kharazmi

استادیار موسسه تحقیقات خاک و آب کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 پایش تغییرات کاربری اراضی و تاثیر آن بر روند تخریب زمین و بیابان زایی با استفاده از تصاویر ماهوارهای لندست مطالعه ی موردی: شرق ایران، دریاچه ی هامون (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 7، شماره: 25
2 تغییر کاربری اراضی کشاورزی تهدیدی برای امنیت غذایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت اراضی دوره: 11، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آگاهی مناسب و دقیق ازمسائل اقتصادی و اجتماعی روستائیان راهکاری جهت بهبود معیشت مطالعه موردی حوزه آبخیز همند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
2 ارزیابی ضرورت و چالشهای حفاظت از منابع طبیعی به منظور توسعه پایدار(مطالعه موردی: جنگلهای زاگرس) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
3 بررسی دقت روشهای مختلف طبقه بندی نظارت شده در مناطق خشک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
4 پایش پتانسیل حمل ماسه با استفاده از کلاس های سرعت باد و روش فرایبرگر (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی ژئومورفولوژی، کارکردها و ضرورتها
5 پایش تغییرات تراکم پوشش جنگلی منطقه حفاظت شده حرا با استفاده از طبقه بندی نظارت نشده و با کمک شاخص پوشش گیاهی نرمال شده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
6 پهنه بندی کاربری های اراضی مناطق خشک با استفاده از تصاویر ماهواره ای (مطالعه موردی: شرق اصفهان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
7 تحلیل رژیم باد و رخدادهای فرسایش بادی در استان البرز، مطالعه موردی: کلانشهرکرج (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن ایرانی ژئومورفولوژی
8 تهیه نقشه شوری سطح خاک در مناطق خشک با استفاده از تکنیک های سنجش از دور (مطالعه موردی: دشت ریگان، کرمان) (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن ایرانی ژئومورفولوژی
9 مقایسه دو روش طبقه بندی نظارت شده و نظارت نشده به منظور تعیین تغییرات کاربری اراضی و روند بیابانسایی شرق ایران با استفاده از داده های سری زمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
10 مونو گرافی اقتصادی و اجتماعی روستاییان (مطالعه موردی حوزه آبخیز همند) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان
11 واکاوی رژیم بادی و پتانسیل حمل ماسه با استفاده از روش فرایبرگر و کلاسهای سرعت باد (مطالعه موردی : استان کرمان، شهداد) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار