دکتر مرتضی یوسف زادی

دکتر مرتضی یوسف زادی استاد دانشگاه قم، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی

دکتر مرتضی یوسف زادی

Dr. Morteza Yousefzadi

استاد دانشگاه قم، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Analysis of Bioactive Compounds in Some Marine Seaweeds along the Coastline of Bandar Abbas, Iran (دریافت مقاله) مجله تحقیقات زیست شناسی دوره: 4، شماره: 1
2 Antibacterial and Antioxidant Characteristics of Pigments and Coelomic Fluid of Sea Urchin, Echinodermata Mathaei Species, from the Persian Gulf (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان دوره: 22، شماره: 6
3 Antidiabetic and Antioxidant Properties of Sea Urchin Echinometra mathaei from the Persian Gulf (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان دوره: 28، شماره: 1
4 اثر عصاره جلبک دریایی اولوا فلکسوزا (Ulva flexuosa Wulfen) و آویشن شیرازی بر ویژگی های کیفی پرتقال واشنگتن ناول در مدت انبارداری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 8، شماره: 3
5 ارزیابی سمیت سوسپانسیون آبی نانوذرات مگنتیت(Fe۳O۴) بر شاخص های زیستی آب شور (بارناکل) و آب شیرین (روتیفر) (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 27، شماره: 3
6 Effect of Sargassum sp. extract on preventing abdominal adhesions in female rat (دریافت مقاله) مجله بیماری و تشخیص دوره: 5، شماره: 2
7 Phycosynthesis of Antimicrobial Ulva prolifera-Fe۳O۴ Magnetic Nanoparticles (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 12، شماره: 3
8 Role of seaweed (Ulva flexuosa Wulfen) extract in improvement of postharvest quality of Washington navel orange fruits (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کشاورزی ایران دوره: 38، شماره: 2
9 بررسی ترکیبهای شیمیایی و اثرات ضد میکروبی اسانس گیاهان Nepeta fissa C. A. Mey. و Salvia chloroleuca Rech. f. & Aell. (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 21، شماره: 4
10 بررسی فعالیت آنتی فولینگ عصاره های خیار دریایی (Stichopus herrmanni) در آزمایشگاه و عملکرد آنها در پوششهای رزین اپوکسی در محیط دریا (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 28، شماره: 5
11 بررسی فعالیت سیتوتوکسیک بخش های هگزانی و دی کلرومتانی عصاره متانولی اسفنجIrcinia mutans بر روی سه رده سلول سرطان انسانی (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 27، شماره: 2
12 بررسی فعالیت ضد باکتریایی ساپونین استخراج شده از خیار دریایی گونه (Stichopus hermanni) جمع آوری شده از خلیج فارس (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 27، شماره: 1
13 پروتئینزدایی میکروبی ضایعات پوسته میگوی پنئوس مرگوئنسیس با هدف جداسازی کیتین (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 5، شماره: 18
14 تاثیر عصاره حنا (Lawsonia inermis) بر میکروجلبک Chlorella vulgaris (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 21، شماره: 3
15 تاثیر غلظت های زیرکشنده شیرابه فرفیون ترکمنی (Euphorbia turcomanica) بر برخی شاخص های بیوشیمیایی کبد ماهی آفانیوس گورخری (Aphanius dispar) (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 23، شماره: 4
16 تعیین تاثیر حفاظتی موکوس اپیدرمی برخی ماهیان خلیج فارس در مقابل عوامل بیماری زا (دریافت مقاله) فصلنامه طب دریا دوره: 3، شماره: 3
17 تنوع گونه های گیاهی ناحیه کوهستانی اوین- درکه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 2، شماره: 7
18 رابطه تغییرات فصلی پارامترهای محیطی با تنوع زیستی و زی توده ماکروفولینگ ها در قفس های صیادی در بندر لنگه (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 11، شماره: 4
19 سمیت نانوذرات مبتنی بر اکسیدگرافن در مقابل ریزجلبک Chaetoceros muelleri (دریافت مقاله) فصلنامه علمی محیط زیست و توسعه فرابخشی دوره: 7، شماره: 75
20 سنتز زیستی نانوذرات ضدباکتریایی اکسیدگرافن احیا شده با ماکروجلبک سبز Ulva flexuosa (دریافت مقاله) فصلنامه طب دریا دوره: 3، شماره: 4
21 سنجش خواص ضد اکسیدانی و ضد باکتریایی دو گونه ماکروجلبک قرمز سواحل بندرعباس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 17، شماره: 2
22 شناسایی قارچهای آربوسکولار مایکوریزا و تعیین درصد همزیستیدر ذخیره گاه بیوسفر خارتوران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 3، شماره: 10
23 مقایسه سمیت سه نوع محصول تجاری از نانو ذرات نقره کلوییدی در لارو بارناکل Amphibalanus amphitrite (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 28، شماره: 1
24 نقش فلوروتانن مشتق شده از جلبک قهوه ای Padina sp. به عنوان عامل محافظت کننده در برابر اشعه ماورای بنفش و استرس اکسیداتیو (دریافت مقاله) فصلنامه طب دریا دوره: 3، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر ضد باکتری عصاره دی اتیل اتری اسفنج دریایی Haliclona caerulea جزیره لارک خلیج فارس بر روی مهار عامل اسهال خونی (دریافت مقاله) همایش ملی رویکردهای نوین آموزشی و پژوهشی در تعلیم و تربیت
2 اثر نانوذره نقره بر رشد جلبک سبز Chlorella vulgaris (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین
3 اثرات زیستی متابولیت های ثانویه خیار دریایی خلیج فارس Holothuria parva و Holothuria leucospilota (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
4 اثرکاربرد پس از برداشت اسانس آویشن شیرازی وکلریدکلسیم بر برخی صفات میوه چیکو (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
5 ارزیابی خاصیت آنتی اکسیدانی و شناسایی ترکیبات رنگدانه های پلی هیدروکسیلات نفتاکینون توتیای دریایی گونه Echinometra mathaei از خلیج فارس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
6 استخراج کیتین وکیتوسان از پوسته میگوی penaeus marguiensis در خلیج فارس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
7 استفاده از عصاره گیاه حرا برای سنتز سبز نانوذرات نقره (دریافت مقاله) کنفرانس راهکارها و رهیافت های احیا تالاب بین المللی هامون
8 استفاده از موجودات دریایی در برابر فشارهای وارده از تغییرات اقلیمی؛ فرسایش، خشک سالی و معضلات محیط زیستی (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم های آبی
9 استفاده ازتیمارهای اسانس آویشن شیرازی وکلرید کلسیم برمیزان مالون دی آلدیید درمیوه چیکو (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
10 اهمیت و کاربرد دارویی اسپیرولینا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی زیست شناسی گیاهان دارویی
11 بررسی اثر غلظت های مختلف آنتی بیوتیک فلوروفنیکول بر تراکم سلولی کلروفیل وریز جلبک Chaetoceros muelleri طی 96 ساعت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس (اکوسیستم های حساس)
12 بررسی اثراسانس آویشن شیرازی و مدت زمان نگهداری بر روی برخی صفات انبارداری میوه چیکو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی
13 بررسی سمیت اسانس گیاه مرزه بر لارو بارناکل گونه Amphibalanus amphitrite (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم پایه و تحقیقات بنیادی
14 بررسی سمیت نانو ذره نقره کلوئیدی در ناپلی آرتمیا Artemia salina (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم پایه و تحقیقات بنیادی
15 بررسی عوامل موثربررنگرزی الیاف پشم با گیاه Chrozophora sabulosa به روش تاگوچی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
16 بیوسنتز نانو ذرات توسط ارگانیسم های دریایی و بررسی اثرات نانواکوتوکسیکوسیتی نانو ذرات مهندسی شده ENPs طلا و نقره (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
17 بیوسنتز نانوذرات مس با استفاده از عصاره گیاه حرا (Avicennia marina) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مواد، مهندسی شیمی و ایمنی صنعتی
18 تاثیر پیش تیمار بذر با سالیسیلیک اسید بر خصوصیات جوانه زنی و گیاهچه ای گیاه چای ترش (Hibiscus sabdariffa) تحت تنش دمای پایین (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
19 تاثیر تیمارهای اسانس آویشن شیرازی وکلرید کلسیم برصفات کمی میوه چیکو طی دوره انبارداری (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
20 تاثیر رژیم غذایی جلبکی بر میزان متامورفوز لارو بارناکل Amphibalanus amphitrite (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
21 تاثیر عصاره جلبک الوا بر شاخص های جوانه زنی گیاه چای ترش (.Hibiscus sabdariffa L) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
22 تاثیر نانوذرات مگنتیت بر شاخص SSDs زنجیره های غذایی اکوسیستم های آبی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج فارس
23 تاثیرات استفاده دارو در مزارع تکثیر و پرورش میگو بر موجودات فیتوپلانکتونی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی میگوی ایران
24 تولید ریشه های موئین با دوسویه اگروباکتریوم رایزوژنز درگیاه بنگ دانه Hyoscyamus niger (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
25 روش های تولید سوخت هیدروژنی با تاکید بر رویکردهای زیستی کاربردی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی هیدروژن
26 زیست فناوری انرژی: تولید سوخت هیدروژنی توسط میکروجلبکها و سیانوباکتری ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی هیدروژن
27 سمیت حاد گیاه افوربیا ترکمنیکا Euphorbia turcomanica بر روی ماهی گورخری Aphanius dispar (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
28 شناسایی ماکروجلبک های بین جزرومدی در سواحل شهر قشم (خلیج فارس) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
29 فناوری نانو و کاربرد های آن در پزشکی و دارورسانی به بافت (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
30 کاربرد باکتری های مغناطیسی در درمان سرطان (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
31 مطالعه خواص ضدمیکروبی عصاره دو گونه از جنس Micromeria ( Lamiaceae ) در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
32 مقایسه تاثیر دانه گیاه Ferula gummosa Boiss بر زنده مانی رده سلولهای هلا و سلولهای غیرسرطانی MRC- 5 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تازه های سلولی مولکولی و اولین سمپوزیوم بین المللی ژنو میکس و پروتئومیکس
33 مقدمه ای بر شناخت متابولیت های ثانویه قارچها و کاربردهای دارویی آنها با تاکید بر قارچهای بومی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی زیست شناسی گیاهان دارویی
34 نانو زیست فناوری کاربردی: سنتز نانو ذرات مغناطیسی مگنتوزوم توسط باکتری های مگنتوتاکتیک آبزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور