دکتر باقر نظامی بلوچی

دکتر باقر نظامی بلوچی دانشیار پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار، تهران

دکتر باقر نظامی بلوچی

Dr. Bager Nezami Baloochi

دانشیار پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار، تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.