دکتر اردوان زرندیان

دکتر اردوان زرندیان معاون پژوهشی پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار

دکتر اردوان زرندیان

Dr. Ardavan Zarandian

معاون پژوهشی پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.