دکتر عرفان خسرویان

دکتر عرفان خسرویان عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور/رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای کشور

دکتر عرفان خسرویان

Dr. Erfan Khosravian

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور/رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.