دکتر مهدی حسن زاده

دکتر مهدی حسن زاده دانشیار گروه ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر مهدی حسن زاده

Dr. Mehdi Hasanzadeh

دانشیار گروه ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.