دکتر تورج هاشمی نصرت آباد

دکتر تورج هاشمی نصرت آباد استاد گروه روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

دکتر تورج هاشمی نصرت آباد

Dr. Touraj Hashemi NosratAbad

استاد گروه روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.