دکتر جعفر احمدی

دکتر جعفر احمدی Ferdowsi University of Mashhad, Iran

دکتر جعفر احمدی

Dr. Jafar Ahmadi

Ferdowsi University of Mashhad, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.