دکتر مهدی دوست پرست

دکتر مهدی دوست پرست Ferdowsi University of Mashhad, Iran

دکتر مهدی دوست پرست

Dr. Mahdi Doostparast

Ferdowsi University of Mashhad, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Characterizations on the basis of cumulative residual entropy of sequential order statistics (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدل سازی آماری: نظری و کاربردها دوره: 1، شماره: 2
2 Mathematics of evidences in dynamic systems with exponential component lifetimes and optimal sample size determination (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدل سازی آماری: نظری و کاربردها دوره: 1، شماره: 1
3 برآورد پارامترهای توزیع نرمال بر اساس مشاهدات رکوردی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه آماری دوره: 7، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی ایمنی ترافیک در محل تونلها (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
2 Spatial-based classification trees with an application to house pricing (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علم اطلاعات جغرافیایی بنیادها و کاربردهای بین رشته ای
3 System Reliability when components share loadings and associated Bayes factors for model acceptance (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان
4 تصمیم آماری بیزی بوسیله براوردگرهای MLM در فضاهای غیرحقیقی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس آمار ایران
5 رکوردها و حجم نمونه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس آمار ایران
6 شناسایی عوامل مؤثر بر ایمنی ترافیک در محل تونلها با استفاده از الگوهای رگرسیونی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک