دکتر مهدی دوست پرست

دکتر مهدی دوست پرست Ferdowsi University of Mashhad, Iran

دکتر مهدی دوست پرست

Dr. Mahdi Doostparast

Ferdowsi University of Mashhad, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.