دکتر علی اکبر تقیلو

دکتر علی اکبر تقیلو دانشیار گروه جغرافیا، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ارومیه

دکتر علی اکبر تقیلو

Dr. Ali Akbar Taghilou

دانشیار گروه جغرافیا، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ارومیه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آمایش و سناریوهای تخصیص اراضی محصولات استراتژیک کشاورزی در نواحی روستایی شهرستان ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 11، شماره: 44
2 ارزیابی اثرات اهداف بخش روستایی برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران در رضایت مندی روستاییان (مورد شناسی: دهستان ایجرود) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 2، شماره: 3
3 ارزیابی پایداری اقتصادی در مناطق روستایی با استفاده از فن تصمیم گیری چند معیاره تخصیص خطی (مطالعه موردی: بخش جعفر آباد، شهرستان قم) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 1، شماره: 4
4 ارزیابی تطبیقی توان گردشگری منطقه ای با تاکید بر ژئوتوریسم (مطالعه موردی: هفت چشمه نقده، دره قاسملو و بند ارومیه) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 5، شماره: 17
5 ارزیابی توانمندی ها و قابلیت های ژئوتوریستی روستای کندوان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 20، شماره: 56
6 ارزیابی سطح هوشمندی محلات شهری ارومیه مورد مطالعه: مناطق پنجگانه شهر ارومیه (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 53، شماره: 4
7 ارزیابی سطوح توسعه یافتگی در ابعاد مختلف اجتماعی- رفاهی، زیر بنایی و تکنولوژیکی جامعه عشایری استانهای ایران (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 4، شماره: 14
8 ارزیابی نقش شوراهای محلی در توسعه امنیت پایدار شهری (نمونه موردی؛ شهر ارومیه) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 23، شماره: 69
9 امکانسنجی و سنجش برد سرمایه گذاری عرصه های گردشگری استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 9، شماره: 2
10 اولویت بندی راهکارهای مدیریت بهینه منابع آب کشاورزی از دیدگاه کارشناسان کشاورزی (مطالعه موردی استان آذربایجان غربی- شهرستان بوکان، بخش سمینه) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 17، شماره: 1
11 Evaluating the Effectiveness of Resettlement Patterns in Improving Quality of Life Indicators in the Earthquake-Stricken Villages (Case Study: Varzeghan County) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 8، شماره: 2
12 Land use Changes Scenarios for Rural Areas (Case study: Bash Qaleh Dehestan –Urmia County) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 7، شماره: 3
13 Neoliberalization, Separations, and Environmental Crises - Emphasizing the Ecological Crisis of Lake Urmia, Iran (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 11، شماره: 1
14 بررسی الگوی فضایی - مکانی عاملیت های موثر بر نهادینه شدن مشارکت مردم در نواحی روستایی بخش جعفر آباد، شهرستان قم (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 13، شماره: 31
15 بررسی تاثیر عوامل طبیعی در توزیع فضایی مراکز باستانی آذربایجان غربی با استفاده از GIS (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 4، شماره: 3
16 بررسی سطح کیفی خدمات گردشگری و تأثیر آن در جذب گردشگر در مناطق روستاییمطالعه موردی: روستاهای هدف گردشگری در محور شیراز- یاسوج (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 3، شماره: 7
17 بررسی میزان رضایت مندی از کیفیت خدمات سازمان های متولی مدیریت محلی روستایی در شهرستان ایجرود (استان زنجان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 3، شماره: 7
18 بررسی میزان سازگاری کشاورزان حوزه دریاچه ارومیه با خشکسالی (مورد: دهستان بکشلوچای شهر ارومیه) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 10، شماره: 40
19 بررسی نقش مشارکت مردم در کشاورزی پایدار نواحی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای دهستان ایجرود بالا، شهرستان ایجرود، استان زنجان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 3، شماره: 11
20 بررسی و تحلیل اثرات اقتصادی و زیست محیطی گردشگری در سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان سامان) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 8، شماره: 31
21 بررسی و تحلیل عوامل بازدارنده مشارکت مردم در توسعه روستایی با تاکید بر روش تفکر عقلائی (نمونه موردی دهستان سنبل آباد) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 16، شماره: 38
22 بررسی ویژگی های جمعیتی موثر بر میزان مشارکت روستاییان در روند توسعه روستایی (مطالعه موردی شهرستان ایجرود) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 4، شماره: 3
23 تحلیل تاثیر روابط شهر و روستا برتحولات اقتصادی سکونتگاه های روستایی مورد دهستان نالوس شهر اشنویه (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 12، شماره: 47
24 تحلیل تطبیقی فازی سرمایه اجتماعی و توسعه روستایی مورد شناسی: روستاهای شهرستان میاندوآب (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 3، شماره: 7
25 تحلیل توزیع فضایی کلانتری ها بر خدمات رسانی به پهنه های آسیب پذیر شهری (مطالعه مورد: شهر ارومیه) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 24، شماره: 74
26 تحلیل رابطه شاخص های جمعیتی با توسعه یافتگی استان های ایران (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 4، شماره: 16
27 تحلیل ظرفیت انعطاف پذیری نظام معیشت روستایی در برابر بحران آب با استفاده از سیستم استنباط فازی (دهستان بکشلو چای ارومیه) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای اقتصادی دوره: 4، شماره: 11
28 تحلیل ظرفیت پایداری نظام اقتصاد روستایی (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان ارومیه) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 9، شماره: 3
29 تحلیل علی توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی سکونتگاه های روستایی مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 4، شماره: 15
30 تحلیل عوامل ساختاری موثر بر مشارکت روستاییان در توسعه ی نواحی روستایی(مطالعه موردی شهرستان ایجرود- استان زنجان) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 12، شماره: 24
31 تحلیل نقش آمایش عناصر فضایی در تاب آوری اقتصاد روستایی مطالعه موردی: دهستان چشمه سرا (شهرستان شوط) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 6، شماره: 3
32 تحلیل نقش مشارکت مردم در پایداری اقتصاد روستایی (مطالعه موردی دهستان ایجرود بالا، شهرستان ایجرود، استان زنجان) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 10، شماره: 2
33 تحلیل و ارزیابی توان ژئوتوریستی دریاچه زریوار (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 28، شماره: 4
34 تحلیل وضعیت تاب آوری شاخص های کالبدی مساکن شهر تبریز در برابر حوادث غیرمترقبه (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 9، شماره: 33
35 تحلیلی بر تعاملات فضایی شهر و روستا با تاکید بر توسعه روستاهای اطراف شهرها (مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 4، شماره: 3
36 تحلیلی بر تغییرات کاربری اراضی بخش نازلو شهرستان ارومیه در دوره زمانی ۲۰۱۸-۲۰۰۵ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 23، شماره: 70
37 تحلیلی بر ناکارامدی نظام مدیریت بحران در دگرگونی فضایی مناسب نواحی روستایی مورد مطالعه: شهرستان ارومیه (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 4، شماره: 2
38 تدوین سناریوهای تحقق پذیری آمایش سرزمین (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 10، شماره: 1
39 سناریوهای آینده سکونتگاه های روستایی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 3، شماره: 5
40 ضد شکنندگی، چارچوبی جدید برای مدیریت سیستم اکولوژیکی اجتماعی آب های زیرزمینی (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 13، شماره: 39
41 طبقه بندی و آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی شهرستان ارومیه با استفاده از روش شی گرا در دوره زمانی ۲۰۱۸- ۲۰۰۹ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای اقتصادی دوره: 2، شماره: 4
42 گردشگری باغ ویلا و کافه رستوران های باغی روستایی حاشیه شهری ارومیه در بوته رابطه قدرت شهر و روستا (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 9، شماره: 35
43 مدیریت بحران اجتماع محور راهی به سوی توسعه پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 10، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی ارزش علمی ژئوتوریسم روستای کندوان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
2 ارزیابی تاب آوری اقتصاد روستایی مطالعه موردی: دهستان چشمه سرا(شهرستان شوط) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی
3 ارزیابی تاب آوری کشاورزان در برابر خشکسالی مطالعه موردی: دهستان چشمه سرا (شهرستان شوط) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی
4 ارزیابی توانایی اکوتوریسمی منطقه طبیعی مارمیشو در جهت توسعه گردشگری پایدار در شهرستان ارومیه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی،محیط زیست و گردشگری
5 ارزیابی توانمندی ژئوتوریسم دره قاسملو (دره شهیدان) شهرستان اورمیه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
6 ارزیابی طرح های هادی روستایی در ابعاد کالبدی، اجتماعی و اقتصادی از دیدگاه روستائیان مطالعه موردی: شهرستان کمیجان، استان مرکزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مسکن و توسعه کالبدی روستا
7 ارزیابی و اولویت بندی مناطق گردشگری استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
8 ارزیابی و مقایسه شرایط اقلیم نظامی استان آذربایجان غربی و خوزستان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی ایده های راهبردی در معماری، شهرسازی، جغرافیا و محیط زیست پایدار
9 الگوی رفتاری دولت در محیط برنامه ریزی توسعه و ناپایداری مدیریت تولید در بخش کشاورزی نواحی روستایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا و پایداری محیط
10 امکان سنجی میزان علاقه مندی مردم به مشارکت سازمان یافته در توسعه اقتصادی روستاها در دهستان دستجرد شهرستان طارم- استان زنجان (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
11 بررسی سطح توسعه یافتگی شهرستان های استان آذربایجان شرقی بر اساس شاخص های صنعتی با استفاده از تکنیک تاپسیس (90 - 1385) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
12 بررسی عوامل فکری فلسفی موثر در میزان مشارکت مردم -در فرایند توسعه روستایی(شهرستان ایجرود استان زنجان) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار
13 بررسی و ارزیابی سطح توسعه گردشگری روستایی و ظرفیت سنجی منابع گردشگری از دیدگاه جامعه میهمان (روستاهای هدف گردشگری بخش تخت سلیمان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
14 بررسی و ارزیابی نابرابری های توسعه فعالیت های کشاورزی شهرستانهای استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی یافته های نوین در علوم کشاورزی،محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
15 بررسی و ارزیابی نابرابریهای سطح توسعه یافتگی دهستانهای شهرستان میاندوآب ازنظر فعالیت های خدماتی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی یافته های نوین در علوم کشاورزی،محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
16 بررسی و تحلیل میزان تاب آوری صنایع کوچک و متوسط (SMEs) در شهر ارومیه (دریافت مقاله) اولین همایش رقابت پذیری و آینده تحولات شهری
17 بررسی و تدوین معیارها و شاخص های تاب آوری شهری در برابر مخاطرات طبیعی و انسانی (مطالعه موردی: شهرهای شهرستان سردشت) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی و کلانشهرها، راهکارها و چالش ها با محوریت پدافند غیر عامل و مدیریت بحران
18 بررسی و عوامل موثر بر اشتغا غیر کشاورزی و پایداری اقتصاد روستایی (مطالعه موردی: بخش مرحمت آباد شهرستان میاندوآب) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا و پایداری محیط
19 بررسی ویژگی ها و ارائه راهکارهای مناسب جهت ساماندهی بافت قدیم شهرهامطالعه موردی بافت قدیم شهر زنجان (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
20 پتانسیل سنجی اراضی برای برنامه ریزی کاربری اراضی (مطالعه موردی: شهرستان مرزی سلماس) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی و کلانشهرها، راهکارها و چالش ها با محوریت پدافند غیر عامل و مدیریت بحران
21 تاثیر پذیری بخش کشاورزی نظام اقتصاد روستایی بر اساس تغییرات کمی و کیفی منابع آب (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان ارومیه) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
22 تبیین سازمان فضایی توزیع خدمات شهری (مناطق شهری ارومیه) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
23 تحلیل تناسب کاربری اراضی شهرستان نقده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست طبیعی
24 تحلیل فضایی نابرابری های منطقه ای در شاخص های صنعتی و معدنی استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری
25 تحلیل مدیریت روستایی منطقه مرزی بخش ارس شهرستان پلدشت و ارائه الگوی مدیریت پایدار روستایی (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
26 تحلیل و تبیین عدم تعادلهای سازمان فضایی در شهرستان قروه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
27 تحلیلی بر توسعه یافتگی اقتصاد روستایی با تاکید بر بخش تولید کشاورزی مطالعه موردی: روستاهای دهستان مرگور بخش سیلوانا شهرستان اورمیه (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار
28 کلانشهرها و بازتولید سرمایه ملی؛ راهبردی برای مقابله با تحریم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم
29 مکانیابی مدارس راهنمایی(متوسطه اول) با ترکیب GIS بر اساس روش AHP (نمونه مورد مطالعه مناطق روستایی شهرستان هریس) (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
30 مکانیابی مراکز اسکان موقت پس از زلزله با استفاده از GIS (مطالعه موردی: شهرستان خوی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی و کلانشهرها، راهکارها و چالش ها با محوریت پدافند غیر عامل و مدیریت بحران
31 نقش دهیاریها در توسعه ی پایدار روستایی از دیدگاه مردم (مطالعه ی موردی: روستای نسمه شهرستان پاوه) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
32 نقش و جایگاه فرهنگ در کشاورزی پایدار مناطق روستایی (مطالعه موردی: روستاهای بخش جعفرآباد شهرستان قم) (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه روستایی