خانم دکتر لیلی ماهوزی

دکتر لیلی ماهوزی MD, FRCP, Consultant in Endocrinology and Metabolism specialized in Neuroendocrinology and Pituitary disorders, Middletown, New York, United States

خانم دکتر لیلی ماهوزی

Dr. Laily Mahoozi

MD, FRCP, Consultant in Endocrinology and Metabolism specialized in Neuroendocrinology and Pituitary disorders, Middletown, New York, United States

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر لیلی ماهوزی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
دستيار سردبيرمجله جراحی مغز و اعصاب ایران