دکتر فاطمه یزدیان

دکتر فاطمه یزدیان  رئیس مرکز مطالعات زنان و خانواده دانشگاه تهران

دکتر فاطمه یزدیان

Dr. Fatemeh Yazdian

رئیس مرکز مطالعات زنان و خانواده دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.