دکتر مهدی فکور ثقیه

دکتر مهدی فکور ثقیه معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

دکتر مهدی فکور ثقیه

Dr. Mehdi Fakoorsaghieh

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.