دکتر عبدالله حسنی

دکتر عبدالله حسنی فرمانده کل نیروی انتظامی استان سمنان

دکتر عبدالله حسنی

Dr. Abdollah Hasani

فرمانده کل نیروی انتظامی استان سمنان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.