دکتر سمیه رئیسی

دکتر سمیه رئیسی دانشیار گروه ژنتیک دانشگاه شهرکرد

دکتر سمیه رئیسی

Dr. Somayeh Reiisi

دانشیار گروه ژنتیک دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Mutation Screening of ۳'UTR and Exons ۱-۲ of VSX۱ gene by PCR-SSCP/HA and Sequencing in Patients with Vernal Keratoconjuctivis (VKC) in Shahrekord (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 23، شماره: 100
2 Screening of DFNB۳ in Iranian families with autosomal recessive non-syndromic hearing loss reveals a novel pathogenic mutation in the MyTh۴ domain of the MYO۱۵A gene in a linked family (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 19، شماره: 7
3 بررسی ارتباط میان پیوستگی ژنتیکی لوکوس DFNB۹۳ و نا شنوایی غیر سندرومی مغلوب اتوزومی در نمونه هایی از دو استان چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 16، شماره: 4
4 بررسی پیوستگی ژنتیکی لوکوس DFNB۵۹ و ناشنوایی غیرسندرمی مغلوب اتوزومی در خانواده هایی از استان های غربی کشور (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 17، شماره: 4
5 بررسی مهار تکثیر و مهاجرت سلولی تحت تیمار miR-4516 در سرطان پستان انسانی (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 24، شماره: 5
6 تجزیه و تحلیل پیوستگی ژنتیکی لوکوس DFNB۷/۱۱ در بیماران ناشنوای غیر سندرومی مغلوب اتوزومی استان همدان (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 18، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Gene and microRNAs Expression Profile of CD4 T cells in allergic rhinitis Using Microarray Technology (دریافت مقاله) اولین کنگره پزشکی شخصی
2 Aberrant expression of miR-۴۵۱۶ in breast cancer tissue and its correlation with clinicopathological factors (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک
3 اثرات آللوپاتیک ژوگلان بر برخی شاخصهای جوانه زنی و رشد گیاهچه لوبیا قرمز (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
4 اثرات آللوپاتیک عصاره آبی پوست سبز میوه گردو بر برخی صفات فیزیولوژیک لوبیا قرمز (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
5 اثرات آللوپاتیک عصاره آبی پوست سبز میوه گردو بر شاخصهای جوانه زنی و رشد گیاهچه لوبیا قرمز (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
6 استفاده ازپروتئین ها به منظور شبیه سازی بایونانو روبات ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
7 Bioinformatics analysis to predict and identification target genes for up-regulated microRNAsas promising biomarkers in allergic rhinitis (دریافت مقاله) اولین کنگره پزشکی شخصی
8 Correlation of miR-622 downregulation with development of multiple sclerosis (دریافت مقاله) دومین کنگره بین ‎‎المللی و دهمین همایش ملی نوروژنتیک ایران
9 Design of novel ABCG۲ inhibitor derivative of anticancer peptide affecting receptor in breast cancer: in silico study (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک
10 Gallic acid inhibit MCF۷ breast cancer cell Proliferation by CCR۵ targeting (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی سرطان
11 Higher risk of Multiple Sclerosis based on IL-۴ Gene variations amongst some cohorts of Iranian patients (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک
12 Identifying MicroRNA-mRNA regulatory network in breast cancer sample with drug resistance (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
13 In Silico Design of a novel peptide inhibitor derivative of Pediocin CP2 affecting breast cancer (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
14 LRP6 overexpression in human breast cancer is associated with higher grades, and poor prognosis (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
15 Predicting miR-۹۹a target genes and identifying key pathways and hub genes in breast cancer using bioinformatics analysis (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک
16 Study of target genes and key pathways for dysregulated microRNAs in mammosphere with breast cancer stem cells (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک
17 Up-regulation of hsa-miR-۵۵۸۴-۵p in breast cancer and association with lymph node metastasis and higher grades (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک