دکتر محمدسعید حیدرنژاد

دکتر محمدسعید حیدرنژاد دانشیار گروه زیست جانوری دانشگاه شهرکرد

دکتر محمدسعید حیدرنژاد

Dr. Mohammad saeid Heydarnejad

دانشیار گروه زیست جانوری دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 سمیت کلیوی ناشی از نانوذرات سمی اکسید روی در موش سفید آزمایشگاهی نر (Mus musculus) (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 19، شماره: 2
2 ارزیابی سمیت حاد نانوذرات اکسید روی بر عملکرد بیوشیمیایی سرمی کبد در موش سفید آزمایشگاهی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 16، شماره: 1
3 The influence of Topical Treatment of Dermal Wounds with Silver Nanoparticles on ALT and AST Enzymes and Hemoglobin in Mice (Mus Musculus) (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 21، شماره: 86
4 بررسی اثرات نانو ذرات نقره بر بافت شناسی بیضه و هورمون های محور هیپوفیز- بیضه در موش های کوچک آزمایشگاهی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 19، شماره: 6
5 بررسی اثرات نانو ذرات نقره بر برخی شاخص های باروری موش های کوچک آزمایشگاهی نر (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 19، شماره: 4
6 بررسی تاثیر نانو ذرات نقره بر برخی تغییرات هماتولوژیک به هنگام ترمیم زخم در موش کوچک آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 17، شماره: 4
7 بررسی هیستوپاتولوژیک تاثیرات حاد نانوذرات نقره برکبد ، کلیه همراه با سلول های خونی طی درمان خوراکی در جنس نر موش سفید آزمایشگاهی ( Mus musculus) (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 17، شماره: 4
8 تاثیرخوراکی نانوذرات نقره بر پارامترهای بیوشیمیایی کلیه (کراتینین و BUN ) و الکترولیت های خون درجنس نر موش سفید آزمایشگاهی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 17، شماره: 5
9 جنبه های زیست محیطی تعیین کننده غنای گونه های خانواده Dytiscidae (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 15، شماره: 4
10 کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به سکته قلبی مراجعه کننده به دانشکاه علوم پزشکی شهرکرد (دریافت مقاله) نشریه پرستاری ایران دوره: 22، شماره: 57
11 مطالعه ماکروسکوپی و میکروسکوپی تاثیر موضعی نانوذرات نقره بر ترمیم زخم پوست و بررسی تغییرات برخی پارامترهای بیوشیمیایی خون در موش سفید آزمایشگاهی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 16، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر دوز و شیوهی تلقیح نانوذرات اکسید روی بر ساختار بافتی لوله های اسپرمساز موش (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد
2 اثرکادمیوم بر میزان رشد ماهی رنگین کمان قزل آلا (Oncorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
3 بررسی اثر نانو ذرات اکسید مس بر ساختار هیستومورفولوژیک و فعالیت آنتی اکسیدانی تخمدان در موش ماده (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
4 بررسی اثر نانو ذرات اکسید مس و تیامین بر ساختار هیستومورفولوژیک کبد و فعالیت آنتی اکسیدانی سرم خون در موش سفید آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
5 بررسی اثررنگهای نوراصلی برمیزان رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
6 بررسی بیوسیتماتیک قاب بالان آبزی شهرستان های بروجن و لردگان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
7 بررسی بیوسیتماتیکی قاب بالان آبزی شهرستان های فارسان و کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی زیست شناسی
8 بررسی بیوسیستماتیک قاب بالان آبزی منطقه ی شهرکرد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
9 بررسی تاثیر غلظت های مختلف برخی فلزات سنگین بر سطوح فعالیت آنزیم های سرم خون در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه و پرورش ماهیان سردآبی
10 بررسی تأثیر رنگ های اصلی نور سفید زرد،آبی، قرمز بر میزان استرس ماهی گورامی مرواریدی Trichogaster leeri (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری
11 بررسی تأثیر رنگ های اصلی نور سفید زرد،آبی، قرمز بر میزان رشد واسترس ماهی گورامی مرواریدی Trichogaster leeri (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری
12 تاثیر کبالت بر روی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
13 تاثیر نورهای رنگی بر رشد و پاسخ استرس مروارید گورامی Trichopodus leerii در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
14 تاثیرات غلظت های زیر حد کشندگی برخی فلزات سنگین بر پارامترهای رشد در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه و پرورش ماهیان سردآبی
15 تأثیر حاد نانو ذرات اکسید روی بر فاکتورهای خونی (CBC) و بافت تیموس و طحال در موش سفید آزمایشگاهی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
16 تأثیر مزمن نانو ذرات اکسید رویZnO-NPs بر برخی فاکتورهای کلیوی در موش سفید آزمایشگاهی (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
17 تغییرات سطح هورمونی کوتیزول خون بهنگام استرس در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه و پرورش ماهیان سردآبی
18 شناسایی و تهیه بارکد ژنتیکی در برخی گونه های ماهی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
19 مطالعه تغییرات تعدادی از پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در معرض با غلظت های زیر حد کشندگی برخی فلزات سنگین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه و پرورش ماهیان سردآبی