علی ایرانمنش

 علی ایرانمنش استاد

علی ایرانمنش

Ali Iranmanesh

استاد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Shams Tabrizi's Opinion about Acquiring Knowledge (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی عرفان و زندگی آگاهانه دوره: 2، شماره: 2
2 Transcendence of spirit in Ibn Arabi and Victor Frankle’s Opinions (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی عرفان و زندگی آگاهانه دوره: 2، شماره: 4
3 بررسی ارتباط بین فن آوری اطلاعات و بهبود گردشگری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی مدیریت بازار دوره: 2، شماره: 4
4 بررسی عناصر و زمینه های پیشرفت فرهنگی در کشور با رویکرد اسلامی ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی مدیریت بازار دوره: 7، شماره: 22
5 رویکردی نوین به بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک در ایران با تاکید بر نقش تبلیغات شفاهی مثبت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی مدیریت بازار دوره: 8، شماره: 26
6 کاربرد هزینهیابی برمبنای فعالیت در موسسات آموزش عالی و موسسات مالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی مدیریت بازار دوره: 4، شماره: 13
7 لزوم بازنگری در شرایط احراز نخبگی و استعداد برتر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی مدیریت بازار دوره: 5، شماره: 16
8 لزوم گذار از خودروسازی به قطعه سازی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی مدیریت بازار دوره: 8، شماره: 28
9 مطالعه چگونگی ارتقاء موقعیت شهرها با تکیه بر گردشگری، یک مطالعه موردی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی مدیریت بازار دوره: 4، شماره: 10
10 مطالعه ی تاثیر بازارگرایی، نوآوری و گرایش به یادگیری بر عملکرد شرکت های تولیدی کوچک و متوسط (دریافت مقاله) ماهنامه پژوهش های مدیریت و حسابداری دوره: 2، شماره: 13
11 واکاوی آموزه های شمس تبریزی در خصوص کسب دانش و مهارت (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی عرفان و زندگی آگاهانه دوره: 1، شماره: 1
12 ویژگی های مکتب معنادرمانی ویکتور فرانکل (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی عرفان و زندگی آگاهانه دوره: 2، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Learning in the Thoughts of Shams Tabrizi (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علوم اجتماعی،روانشناسی، علوم تربیتی و علوم انسانی
2 Study the Relation between Brand Image and Electronic Word of Mouth (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
3 The Relationship between Electronic Word of Mouth and Brand Image: Moderating Roles of Product Type (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی مدیریت کسب و کار
4 بررسی ارتباط بین فن آوری اطلاعات و بهبود گردشگری (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای پژوهش ها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت
5 بررسی تاثیر اهرم های بازاریابی بر میزان فروش ایران خودرو در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی مدیریت کسب و کار
6 بررسی جایگاه آموزش از نگاه شمس تبریزی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در تعلیم و تربیت،روانشناسی، فقه و حقوق و علوم اجتماعی
7 بررسی رابطه بین بازارگرایی، گرایش به یادگیری و نوآوری با عملکرد بازارشرکت های تولیدی کوچک و متوسط استان اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای پژوهش ها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت
8 بررسی نقش برند در توسعه صادرات (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای پژوهش ها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت
9 بررسی نقش فن آوری اطلاعات در تقویت صنعت گردشگری در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی مدیریت کسب و کار
10 بررسی نقش هوش هیجانی و حمایت سازمانی ادراک شده در رفتار کارآفرینی سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
11 دولت الکترونیک، امروز، فردا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی مدیریت کسب و کار
12 شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترویک (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
13 شناسایی عوامل موثر بر رشد وتوسعه خوشه صنعتی آب معدنی دراستان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت بازرگانی با محوریت: کسب و کارهای کارآفرینانه و اقتصاد دانش بنیان
14 مطالعه چگونگی ارتقاء موقعیت شهرها باتکیه برگردشگری یک مطالعه موردی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری ، حسابرسی و مدیریت
15 مطالعه عوامل کلیدی موفقیت خوشه صنعتی آب معدنی استان چهارمحال وبختیاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آب معدنی با محوریت تولید و صادارت