دکتر حسنعلی قنبری ممان

دکتر حسنعلی قنبری ممان

دکتر حسنعلی قنبری ممان

Dr. Hasanali ghanbari

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تغییر نرخ ارز بر متغیرهای اقتصادکلان از طریق سیستم بانکی: رویکرد الکوی اقتصادسنجی کلان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 11، شماره: 43
2 ارائه چارچوبی برای ارزیابی اقتصادی طرح های پالایشی: مطالعه موردی مجتمع پالایشی سیراف (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 12، شماره: 3
3 بررسی اثربخشی متغیر های جمعیت شناختی بر الگوی هزینه خانوار با رویکرد افزایش نفوذ بیمه (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 9، شماره: 33
4 بررسی عکس العمل توابع تقاضای نیروی کار و سرمایه صنایع منتخب ISIC دورقمی به تغییرات شاخص قیمت حامل های انرژی (استان های منتخب) (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی دوره: 3، شماره: 1
5 تخمین تابع تقاضای ترکیبی گاز طبیعی در استان های تهران و اصفهان (با رویکرد تجزیه قیمت و پانل پویا) (دریافت مقاله) مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 2، شماره: 2