دکتر سمانه عابدی

دکتر سمانه عابدی

دکتر سمانه عابدی

Dr. Samaneh Abedi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ابزارهای اقتصادی محافظت و مدیریت محیط زیست (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 4، شماره: 1
2 ابزارهای تامین مالی و عوامل موثر بر مشارکت مردم در بهسازی محیطی شهر سبز (فراتحلیلی بر مطالعات انجام‏شده در ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و برنامه ریزی شهری دوره: 1، شماره: 1
3 ارزش گذاری مواهب زیست محیطی (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 2، شماره: 2
4 ارزیابی اثرات تغییرات اقلیم بر تقاضای گردشگری در شهرهای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 10، شماره: 37
5 ارزیابی اقتصادی کاربرد محصول های زیست فناور در زنجیره تولید صنعت پرورش مرغ گوشتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی دوره: 4، شماره: 2
6 ارزیابی پتانسیل توسعه اکوتوریسم شهری؛ مطالعه موردی: دریاچه دوقلو (سیاه‏ گاو) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و برنامه ریزی شهری دوره: 1، شماره: 3
7 ارزیابی تجارت آب مجازی در بخش صنعت استان زنجان (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 28، شماره: 109
8 ارزیابی سودمندی های اقتصادی رتبه بندی محصول های کشاورزی بر پایه سلامت و کیفیت (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی دوره: 4، شماره: 2
9 برآورد تمایل به پرداخت بهای تفریحی و حفاظتی باغ گلهای کرج با رویکرد ارزش گذاری مشروط (CVM) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی دوره: 2، شماره: 2
10 بررسی اثرگذاری ارزش افزوده بخش صنعت بر انتشار گاز کربن دی اکسید در ایران: رویکرد منحنی محیط زیستی کوزنتس (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی دوره: 6، شماره: 1
11 بررسی تاثیر انرژی های تجدیدپذیر بر سرانه رشد اقتصادی واقعی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 5، شماره: 19
12 بررسی عوامل موثر بر رشد بهره وری سبز در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 54، شماره: 3
13 تجارت بینالملل و خسارات آلودگی هوا در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 14، شماره: 3
14 تحلیل ساختار هزینه ی ذرت دانه ای در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 3، شماره: 1
15 تحلیلی بر جایگاه استراتژی بانکداری سبز در توسعه پایدار اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی محیط زیست و توسعه فرابخشی دوره: 4، شماره: 64
16 تعیین مولفه های توسعه اقتصاد گردشگری ایران با تاکید بر تغییرات اقلیمی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی دوره: 3، شماره: 7
17 حکمروایی آب و ارزیابی آثار آن بر تامین امنیت آب و غذا (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 7، شماره: 1
18 رابطه بین پسماند جامد شهری و درآمد ناخالص داخلی در قطب‌های گردشگری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 7، شماره: 28
19 روش های برآورد تک معادله ای (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 3، شماره: 1
20 سیاست های کشاورزی (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 4، شماره: 1
21 شکست ساختاری (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 3، شماره: 1
22 گزینش پرتفوی بهینه سهام شرکتهای صنایع غذایی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش پیشبینی ترکیبی: کاربرد الگوی میانگین- واریانس- چولگی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 11، شماره: 4
23 نقض فروض رگرسیون (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 2، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی پایانه های اتوبوسرانی برای سرمایه-گذاری در توسعه پایدار شهر تهران (دریافت مقاله) همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری شهر تهران
2 آسیب شناسی روش های تامین مالی بازآفرینی بافت فرسوده شهری (دریافت مقاله) همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری شهر تهران
3 ارائه الگوی پیش بینی آلودگی هوا (مطالعه موردی: شهر تهران) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست، صنعت و اقتصاد
4 ارزیابی اقتصادی تولید سوخت زیستی از گونه گیاهی نوروزک (Salvia lerifolia) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
5 ارزیابی پتانسیل کاهش گرمایش جهانی با استفاده از کشاورزی حفاظتی در تولید گندم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
6 انرژی های تجدیدپذیر و معماری پایدار در احیای معماری بیابانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
7 Economic & environmental evaluation of solid oxide fuel cells power generation plants life cycle analyze (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی
8 برآورد ارزش اقتصادی کاربرد تلفیقی کود بیولوژیک با کود شیمیایی در تولید ذرت دانه ای (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
9 برآورد ارزش سایه ای دی اکسید کربن درتولید گندم بارویکرد تابع فاصله (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
10 برآورد منافع اقتصادی از دست رفته از هدر رفت کود شیمیایی در ضایعات کشاورزی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
11 برآورد منافع اقتصادی از دست رفته ناشی از ضایعات محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی
12 بررسی آثار زیست محیطی ناشی از حذف یارانه ی حامل های انرژی در بخش صنعت (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
13 بررسی اثر سیاست های پولی بانک مرکزی بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت و مهندسی صنایع
14 بررسی اثر سیستم های مختلف خاکورزی برکاهش هزینه اقتصادی انتشار دی اکسید کربن در تولید گندم در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
15 بررسی پتانسیل ارزش اقتصادی بقایای گیاهی در جایگزینی با زغال سنگ در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
16 بررسی تاثیر عوامل فیزیکی و ساختاری زمین بر ارزش اقتصادی اراضی شالیزاری استان مازندران (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
17 بررسی تاثیر عوامل فیزیکی و ساختاری زمین بر ارزش اقتصادی اراضی شالیزاری استان مازندران (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
18 بررسی مزیت نسبی ذرت دانه ای در الگوی بهینه کشت در استان کرمانشاه: رهیافت برنامه ریزی خطی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
19 پیش بینی قیمت سهام شرکت های صنایع غذایی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از دو روش آریما و شبیه سازی مونت کارلو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم کشاورزی،محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
20 تحلیل ساختار هزینه ذرت دانه ای با استفاده از تابع ترانسلوگ ( مطالعه موردی : استان های فارس، خوزستان و کرمانشاه ) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
21 تعیین الگوی کشت تحت سه استراتژی کشاورزی پایدار با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
22 تمایل به پذیرش خانوارهای شهری در سرمایه گذاری برای تجهیزات کارآمد انرژی (دریافت مقاله) همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری شهر تهران
23 تولید بیودیزل از گیاه روغنی نوروزک (Salvia Lerifolia) بومی مناطق فراخشک ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی انرژی های نو وپاک
24 سیاست های پولی ، مالی و تولید بخش کشاورزی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
25 شاخص بهره وری آب، ابزاری برای سنجش پایداری منابع آب مطالعه موردی بخش کشاورزی استان یزد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
26 کاربردرویکرداقتصادسنجی دربرآوردارزش اقتصادی آب درمحصولات منتخب زراعی استان زنجان (دریافت مقاله) مدیریت سرمایه و استعدادهای کشاورزی در پرتو صنعت و تجارت در استان زنجان
27 محاسبه بهای تمام شده آب آبیاری در استان فارس: کاربرد روش اقتصاد مهندسی (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت توانمندی ها در اقتصاد ایران
28 منافع مالی ناشی از مدیریت بقابای گیاهی محصول گندم (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار