دکتر علیرضا مهدویان

دکتر علیرضا مهدویان استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر علیرضا مهدویان

Dr. Alireza Mahdavian

استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Quantity and Quality of Hyssop (Hyssopus officinalis L.) Affected by Precision Harvesting (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم و فنون باغبانی دوره: 8، شماره: 3
2 بررسی ویژگی های مکانیکی میوه به ( Cydonia oblonga ) تحت بارگذاری شبه استاتیک به روش اجزای محدود (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 21، شماره: 2
3 تاثیر فیلتر غشایی تحت خلا بر ویژگی های کیفی و بازده استخراج پکتین از پوست مرکبات (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 22، شماره: 1
4 طراحی و ارزیابی عملکرد الگوریتم تشخیص مسیر در تصاویر جاده ای با استفاده از تبدیل هاف (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 46، شماره: 1
5 طراحی و ساخت دستگاه برش دقیق ساقه سبزی های خوراکی (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 52، شماره: 2
6 طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه اندازه گیر تلفات کمباین برنج برپایه حسگر پیزوالکتریک در مقیاس آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 12، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی فرایند جداسازی فاز جامد از سیال به کمک جداساز نیمه پیوسته - مطالعه موردی جداسازی پالپ از سیال حاوی پکتین (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
2 امکان سنجی جداسازی پسته های خندان ازپسته های غیرخندان توسط پردازش تصویر (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
3 امکانسنجی تشخیص اجزای خون دام به کمک حسگر تشخیص رنگ و آموزش شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
4 اندازه گیری غیرمخرب نیتروژن برگ نیشکر با استفاده از شاخص طیفی استخراج شده از ماهواره Sentinel-2 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی آزمون های غیرمخرب ایران
5 Determination of some mechanical properties of parsley stems related to design of processing machines (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
6 برآورد رطوبت محصول نیشکر با مدل RF و تحلیل داده های تصاویر ماهوارهای سنتینل-۲ (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
7 بررسی اهمیت اقتصادی و کاربرد جداساز های دورانی (سانتریفیوژ) پیوسته و نیمه پیوسته در صنایع غذایی و دارویی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
8 بررسی پراکندگی نوری چند طیفی قند محلول در نوشیدنی مالت (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی امنیت غذایی ایده ها و پژوهش ها در مهندسی بازیافت و کاهش ضایعات کشاورزی
9 بررسی تاثیر برداشت دقیق بر برخی ویژگی های کیفی گیاه دارویی زوفا (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
10 بررسی تاثیر تیغه عمودی بر رفتارهای هیدرودینامیکی مخازن همزن دار (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
11 بررسی تاثیر رطوبت زاویه تیغه بر خواص برشی ساقه جعفری (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
12 بررسی متغیرهای موثر در استخراج پکتین از پوست مرکبات توسط فیلتراسیون تحت خلاء (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
13 بهینه سازی جداساز دورانی نیمه پیوسته بیوسیال چند فازی - مطالعه موردی جداسازی پلاسمای خون دام (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
14 تاثیر امواج فراصوت بر شکست خواب و ویژگی های جوانه زنی بذرخارشتر (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
15 تاثیر امواج فراصوت بر شکست خواب و ویژگی های جوانه زنی بذرخارشتر (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
16 تاثیر سرعت بارگذاری بر خواص مکانیکی و ضریب کشسانی ظاهری سیب زمینی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
17 تخمین رطوبت غلاف گیاه نیشکر با کمک تصاویر ماهواره سنتینل (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
18 تشخیص تقلبی بودن روغن کنجد با استفاده از طیف سنجی امپدانس الکتریکی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
19 تعیین ویژگی های مکانیکی سه رقم گردو تحت بارگذاری شبه ایستا (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
20 طراحی و پیادهسازی سامانه کنترل فازی به منظور کنترل دمای خشککن خورشیدی مجهزبه متمرکزکننده سهوی (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
21 طراحی و ساخت سامانه میراکننده مجموعه چرخ گاوآه نهای دوطرفه (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
22 طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه برداشت دقیق گیاهان دارویی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
23 عوامل موفقیت تامین مالی ارزی با رویکرد ارزهای دیجیتال؛ مورد صنعت فولاد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس حقوق،علوم سیاسی و علوم انسانی
24 کاربرد MCA بهعنوان روشی نوین دربهینه سازی سامانه های ماشین های کشاورزی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
25 مدل سازی رفتار نوری پلاکت در پلاسمای خون دام به کمک روش کدورت سنجی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی
26 مروری بر روش های استخراج پکتین از ضایعات غذایی و گیاهی: فراصوت، ریزموج و آنزیمی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
27 مروری بر فرایندهای جداسازی و کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در آن (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
28 مطالعه برخی از مهم ترین پارامترهای اثرگذار در فرآیند استخراج با سیال فوق بحرانی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی امنیت غذایی ایده ها و پژوهش ها در مهندسی بازیافت و کاهش ضایعات کشاورزی
29 مطالعه رفتار گاز CO۲ در محفظه استخراج دستگاه فوق بحرانی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی امنیت غذایی ایده ها و پژوهش ها در مهندسی بازیافت و کاهش ضایعات کشاورزی