دکتر محمد مهرآبادی

دکتر محمد مهرآبادی دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر محمد مهرآبادی

Dr. Mohammad Mehrabadi

دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 برهمکنش Wolbachia- ویروسهای بیماریزای حشرات از دیدگاه سلولی مولکولی- و نقش آن در القای مقاومت ضدویروسی در حشرات میزبان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
2 برهمکنش همزیست حشرات از دیدگاه سلولی مولکولی و تاثیر آن بر کارایی زیستی و کنترل سن های زیرراسته Heteroptera (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
3 ویژگیهای زیستی و چرخه زندگی سن سبز پسته Brachynema germari Kolenati (Hemimptera: Pentatomidae) در شرایط آزمایشگاه (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران