دکتر منصوره موحدین

دکتر منصوره موحدین استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر منصوره موحدین

Dr. Mansoureh Movahedin

استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Alternation of apoptotic and implanting genes expression of mouse embryos after re-vitrification (دریافت مقاله) مجله طب تولید مثل ایران دوره: 14، شماره: 8
2 Antioxidant effects of calligonum extract on ovarian tissue of PCO model: An experimental study (دریافت مقاله) مجله طب تولید مثل ایران دوره: 16، شماره: 10
3 Antioxidants and management of polycystic ovary syndrome in Iran: A systematic review of clinical trials (دریافت مقاله) مجله طب تولید مثل ایران دوره: 13، شماره: 1
4 Assessment of testis histological changes and sperm parameters in experimentally–induced unilateral and bilateral cryptorchid mouse model (دریافت مقاله) مجله طب تولید مثل ایران دوره: 6، شماره: 1
5 اثر تمرین استقامتی بر میزان بیان ژن CDK۵ در نورون های حسی موش های صحرایی نر با نوروپاتی دیابت (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 21، شماره: 4
6 اثر ملاتونین بر قطر کلونی ها، سطح آپوپتوزیس و بیان ژن های وابسته به آپوپتوزیس در سلول های بنیادی اسپرماتوگونی گوسفند (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 36، شماره: 1
7 Chronic demyelination interferes with normal spermatogenesis in cuprizone-intoxicant C۵۷/BL ۶ mice: An experimental study (دریافت مقاله) مجله طب تولید مثل ایران دوره: 22، شماره: 1
8 Colony formation ability of frozen thawed spermatogonial stem cell from adult mouse (دریافت مقاله) مجله طب تولید مثل ایران دوره: 5، شماره: 4
9 Comparison of two methods for prolong storage of decellularized mouse whole testis for tissue engineering application: An experimental study (دریافت مقاله) مجله طب تولید مثل ایران دوره: 19، شماره: 4
10 Derivation of ES-like cell from neonatal mouse testis cells in autologous sertoli cells co-culture system (دریافت مقاله) مجله طب تولید مثل ایران دوره: 12، شماره: 1
11 Differential gene expression by lithium chloride induction of adipose-derived stem cells into neural phenotype cells (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 23، شماره: 4
12 Effect of extracellular matrix on testosterone production during in vitro culture of bovine testicular cells (دریافت مقاله) گفتمان پژوهش دامپزشکی دوره: 8، شماره: 1
13 Effect of follicle stimulating hormone and testosterone on viability rate of cryopreserved spermatogonial stem cell after thawing (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فنون دامپزشکی ایران دوره: 5، شماره: 1
14 Effect of L-carnitine on in vitro developmental rate,the zona pellucida and hatching of blastocysts and their cell numbers in mouse embryos (دریافت مقاله) مجله طب تولید مثل ایران دوره: 14، شماره: 10
15 Effect of the estrus cycle stage on the establishment of murine endometriosis lesions (دریافت مقاله) مجله طب تولید مثل ایران دوره: 16، شماره: 5
16 Enhancement in colonization of bovine spermatogonial stem cells following addition of knock-out serum replacement to culture medium (دریافت مقاله) گفتمان پژوهش دامپزشکی دوره: 7، شماره: 4
17 Evaluating the Development and the Expression of Bax, Bcl-۲, and ErbB۴ Genes following Vitrification of Eight Cell and Blastocyst Embryos (دریافت مقاله) مجله علوم پیشرفته زیست پزشکی دوره: 4، شماره: 4
18 Evaluating the effects of Escanbil (Calligonum) extract on the expression level of Catsper gene variants and sperm motility in aging male mice (دریافت مقاله) مجله طب تولید مثل ایران دوره: 12، شماره: 7
19 Evaluation of the Testosterone Administration Accompaning with Sonotherapy on the Number and Function of Sperms in Mature Male Mice (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 18، شماره: 72
20 Follicle stimulating hormone increases spermatogonial stem cell colonization during in vitro co-culture (دریافت مقاله) گفتمان پژوهش دامپزشکی دوره: 4، شماره: 1
21 Formation of organoid-like structures in the decellularized rat testis (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 24، شماره: 11
22 In vitro antiapoptotic effects of the calligonum extract on spermatogonial stem cells (دریافت مقاله) مجله طب تولید مثل ایران دوره: 16، شماره: 5
23 In vitro development of embryos from experimentally Kerack-addicted Mice (دریافت مقاله) مجله طب تولید مثل ایران دوره: 15، شماره: 7
24 Study of the therapeutic effect of fullerene nanoemulsion on wrinkle repair of C۵۷BL۶ mouse animal model with high frequency imaging (دریافت مقاله) مجله فیزیک پزشکی ایران دوره: 15، شماره: 0
25 The effect of endurance training on dynein motor protein expression in Wistar male rats sciatic nerves with diabetic neuropathy (دریافت مقاله) فصلنامه پزشکی هرمزگان دوره: 21، شماره: 1
26 The Effect of Ginseng Treatment on Melted and Frozen Human Sperm Quality (دریافت مقاله) فصلنامه گزارش های زیست فناوری کاربردی دوره: 5، شماره: 4
27 The Effects of Pentoxifylline on Mouse Epididymal Sperm Parameters, Fertilization and Cleavage Rates after Short Time Preservation (دریافت مقاله) مجله طب تولید مثل ایران دوره: 2، شماره: 2
28 The role of fibroblast growth factor receptor ۲ (FGFR۲) in differentiation of bovine spermatogonial stem cells (SSCs) (دریافت مقاله) گفتمان پژوهش دامپزشکی دوره: 7، شماره: 2
29 بررسی اثر آنتی اکسیدان ها بر کیفیت اسپرم منجمد - ذوب شده با روش انجماد سریع (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 18، شماره: 63
30 بررسی اثر عفونت القایی اشریشیا کلی و استافیلوکوکوس اورئوس بر پارامترهای اسپرم انسان (دریافت مقاله) فصلنامه پزشکی نوید نو دوره: 23، شماره: 73
31 بررسی تاثیر فاکتور نکروزدهنده تومور آلفا (TNF- α) بر رشد و تکوین جنین های مورولای موش در محیط کشت (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 7، شماره: 3
32 بررسی تغییرات بافت بیضه و شاخصهای اسپرم در موش قطع نخاعی شده به روش Contusion در دوره حاد پس از آسیب (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دوره: 15، شماره: 1
33 تاثیر عصاره گیاه کالیگونوم بر کلونی زایی و تولید گونه های فعال اکسیژن در سلول های بنیادی اسپرماتوگونی گوسفند (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 36، شماره: 1
34 مدل تخمدان پلی کیستیک به عنوان یک عامل افزاینده استرس اکسیداتیو در بافت تخمدان (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 25، شماره: 127
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A short review on blood cells separation and sorting methods (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
2 Correlation between miRNA-122 in semen and fertility in heroin-addicted men (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی تولیدمثل
3 Effect of Escherichia Coli Infection on Semen Sample Exosomes (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک
4 Induction of spermatogenesis by grafting neonatal mouse testicular tissue into epididymal fat of castrated adult mouse (دریافت مقاله) سومین کنگره بین‌المللی تولیدمثل
5 The Effects of Staphylococcus aureus Inoculation on Human Sperm Parameters (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی پزشکی شخصی ایران
6 بررسی اثر میدان مغناطیسی ایستا بر بیان ژن‌های پرتوانی در سلول‌های بنیادی و تمایزیافته‌ی مغز استخوان موش صحرایی تیمار شده با BMP-4 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بیوالکترومغناطیس ایران
7 بررسی بیان mRNAGSK-3β بر اثر تمرین استقامتی در نوروپاتی دیابت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
8 بررسی نظری جداسازی ذرات کوچک پلی استایرن با استفاده از یک میکروکانال مارپیچی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی مکانیک و مهندسی شیمی
9 به کارگیری میکروکانال مارپیچی جهت جداسازی سلول های خونی با استفاده از روش دی الکتروفورسیس (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران
10 جداسازی پیوسته سلول های قرمز خونی از سلول های سرطانی MDA-MB-231 با استفاده از دی الکتروفورسیس (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا
11 شبیه سازی جداسازی سلولی با استفاده از دی الکتروفورسیس در یک ریزتراشه میکروسیالی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران
12 عدم پایایی شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس آمار ایران
13 فرآیند جداسازی سلول های خونی با استفاده از نیروهای دی الکتروفورسیس در فرکانس های مختلف (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی مکانیک و مهندسی شیمی