آقای دکتر موسی تقی پور

دکتر موسی تقی پور استاد جراحی مغز و اعصاب ، گروه جراحی مغز و اعصاب ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، شیراز، ایران

آقای دکتر موسی تقی پور

Dr. Moosa Taghipour

استاد جراحی مغز و اعصاب ، گروه جراحی مغز و اعصاب ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، شیراز، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر موسی تقی پور در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله جراحی مغز و اعصاب ایران