دکتر سیدمحمد موذنی

دکتر سیدمحمد موذنی استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر سیدمحمد موذنی

Dr. Seyed Mohammad Moazzeni

استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Application of Bioinformatics and Genetic Engineering for Designing Optimized Cloning and Overexpression of Neutrophil Activating Protein of Helicobacter pylori in Escherichia coli (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 21، شماره: 85
2 ارزیابی واکنشهای ازدیاد حساسیت جلدی نسبت به آنتی ژنهای کاندیدیا آلبیکنس (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 56، شماره: 2
3 Evaluation of the Effect of the ۴۷ kDa Protein Isolated from Aged Garlic Extract on Dendritic Cells (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 15، شماره: 2
4 Induction of Tolerogenic Murine Dendritic Cells by Downregulating the Co-stimulatory Molecule of CD۴۰ Using Lentivirus Vector (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 22، شماره: 94
5 Optimization of multi-epitopic HIV-۱ recombinant protein expression in prokaryote system and conjugation to mouse DEC-۲۰۵ monoclonal antibody: implication for in-vivo targeted delivery of dendritic cells (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 18، شماره: 2
6 بیولوژی زیر رده های سلول های دندریتیک و کاربرد آنها در ایمنی درمانی سرطان (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 17، شماره: 1
7 مروری بر واکسن های مهندسی ژنتیک شده باکتری اشریشیاکلی انتروتوکسیژنیک (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 20، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Recombinant CD۱۳۷-Fc, applications for modulationinflammation induced by some bacteria and viruses, such as novelcoronavirus. (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
2 The effect of leukemia inhibitory factor, a major uterine cytokine, on dendritic cells differentiation (دریافت مقاله) سومین کنگره بین‌المللی تولیدمثل
3 بررسی میزان رسوب C3 کمپلمان و بعضی از مشتقات ان در قسمت های مختلف دسیدوا در مدل موشی مستعد سقط (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین زیست شناسی