دکتر سیدعلی موسوی جرف

دکتر سیدعلی موسوی جرف دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر سیدعلی موسوی جرف

Dr. S. Ali Moosawi-Jorf

دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی مقاومت ارقام نیشکر به سیاهک در شرایط مزرعه و ردیابی قارچ در گیاهچه ها (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 45، شماره: 2
2 ریخت شناسی و بیماری زایی Uromyces viciae – fabae عامل زنگ باقلا (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 46، شماره: 4
3 مطالعه بیماری اسکای مو در بجنورد (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 48، شماره: 2
4 هیستوپاتولوژی ذرت آلوده به سیاهک معمولی ناشی از قارچ Ustilago maydis * (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 47، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تعیین پاتوتیپ های قارچ سیاهک معمولی ذرت U. Maydis در استان لرستان (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
2 قارچهای همراه با ریزگردها و اثر آنها بر سلامت گیاهان (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار