دکتر سید مسعود موسوی شفائی

دکتر سید مسعود موسوی شفائی دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر سید مسعود موسوی شفائی

Dr. Seyed Masoud Mousavi Shafaee

دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرگذاری اختلال فن آورانه بر جایگاه ژئواکونومیک کشورها :مطالعه موردی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین المللی دوره: 18، شماره: 4
2 Governance and Revolution in Egypt (دریافت مقاله) مجله نگاه ایرانی روابط خارجی دوره: 5، شماره: 18
3 بررسی عدم شکلگیری جامعه امنیتی کثرتگرا در مجموعه امنیتی شمال شرق آسیا DOR:۲۰.۱۰۰۱.۱.۱۰۲۵۵۰۸۷.۱۳۹۹.۲۸.۳.۲.۶ (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دفاعی دوره: 28، شماره: 111
4 پویایی های نظم در سطح جهانی-منطقه ای و دگردیسی نقش کنشگران منطقه ای خلیج فارس (مطالعه موردی: امارات متحده عربی) (دریافت مقاله) فصلنامه ژئوپلیتیک دوره: 18، شماره: 66
5 تاثیر تکنو- ناسیونالیسم بر رقابت اقتصادی آمریکا و چین (با تاکید برحوزه نیمه هادی ها) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل دوره: 6، شماره: 2
6 تاثیر رقابت پذیری شهری بر رقابت پذیری ملی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 13، شماره: 21
7 تاثیر نظام ادراکی نخبگان سیاسی بر سیاست خارجی اسرائیل؛ مطالعه موردی: بنیامین نتانیاهو (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 11، شماره: 42
8 تبیین الگوی چینی بازتعریف نظم بین المللی: ترکیب توانمندی های داخلی و موازنه نرم خارجی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 10، شماره: 38
9 تحلیل رمزگان عملیاتی بنیامین نتانیاهو در عرصه سیاست خارجی (دریافت مقاله) پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل دوره: 12، شماره: 1
10 تدوین راهبرد سیاست گذاری پویا در تعاملات بین المللی برای توسعه اقتصادی ج.ا. ایران (دریافت مقاله) فصلنامه ژئوپلیتیک دوره: 16، شماره: 58
11 تعامل و رفتار آشوبگون در سیستم بین الملل (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر دوره: 13، شماره: 3
12 جامعه پذیری سیاسی بستری برای بازاریابی سیاسی رابطه مند (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 25، شماره: 2
13 جایگاه نفت خلیج فارس در سیاست انرژی و استراتژی امنیت ملی آمریکا (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 14، شماره: 1
14 رقابتهای ژئوپلیتیک و روابط ایران و عربستان: مکانیزمها و راهبردها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام دوره: 6، شماره: 2
15 رهیافت کاربردگرایی در مطالعات ایرانی روابط بین الملل (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 3، شماره: 3
16 ژئوپلیتیک گاز و مداخله ی ترکیه در سوریه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 6، شماره: 22
17 سیاست انرژی ایالات متحده امریکا (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 15، شماره: 1
18 قدرت های منطقه ای و نظم جهانی پس از جنگ سرد (دریافت مقاله) فصلنامه ژئوپلیتیک دوره: 11، شماره: 40
19 کرونا به مثابه رخداد در روابط بین الملل: نقص در کارویژه دولت-ملت در مواجهه با رخدادهای نوظهور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 9، شماره: 33
20 گزینه های سیاسی اهل سنت در عراق: از معارضه تا اقلیم سنی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 7، شماره: 25
21 ماموریت دیپلماسی اقتصادی؛ چرخش از ژئوپلیتیک وحشت غرب آسیا به ژئواکونومی شکوفایی آسیایی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد دفاع دوره: 7، شماره: 26
22 محدودیت تفکر نیوتنی در مطالعات روابط بین الملل (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر دوره: 8، شماره: 24
23 موازنه سازی نرم چینی و مشارکت اقتصادی در بریکس (دریافت مقاله) پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل دوره: 11، شماره: 1
24 نئوجکسونیسم؛ الگوی سیاست خارجی امریکا در دوران دونالد ترامپ (دریافت مقاله) فصلنامه ژئوپلیتیک دوره: 15، شماره: 53
25 نظریه سیکل قدرت؛ چارچوبی برای تحلیل فرایند افول قدرت نسبی ایالات متحده و خیزش چین (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 4، شماره: 4
26 نقش قدرت در دیپلماسی آب (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 15، شماره: 2
27 واکاوی رقابت ایران و ترکیه در بحران سوریه (دریافت مقاله) فصلنامه ژئوپلیتیک دوره: 15، شماره: 55
28 وضعیت سین کیانگ و روابط چین و ترکیه (دریافت مقاله) پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل دوره: 11، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 دستاوردهای مطالعات آینده برای تقویت حکمرانی انرژی های تجدیدپذیر (با نگاه به کارنامه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی حکمرانی و کشورداری در ایران