دکتر سید حبیب اله موسوی

دکتر سید حبیب اله موسوی دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر سید حبیب اله موسوی

Dr. Seyed Habibollah Mosavi

دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر کم آبیاری توام با محدودیت مصرف کود و سموم شیمیایی بر تغییر الگوی کشت زراعی شبکه آبیاری قزوین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 33، شماره: 1
2 اثرات تغییراقلیم و خشکسالی روی ریسک درآمدی و الگوی کشت زراعی در شبکه آبیاری دشت قزوین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 33، شماره: 2
3 برآورد ارزش کل اقتصادی کارکردهای اکوسیستمی بخش شمالی منطقه حفاظت شده البرز مرکزی (دریافت مقاله) نشریه مدیریت اکوسیستم دوره: 1، شماره: 4
4 بررسی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب حوضه دشت ورامین با استفاده از مدل SWAT (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 2
5 بررسی عوامل موثر بر تجارت محصولات کشاورزی با تاکید بر درآمدهای نفتی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 9، شماره: 35
6 تعیین ارزش اقتصادی آب در مزارع گندم و کلزا (مطالعه نمونه ای: شبکه آبیاری دشت قزوین) (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 12، شماره: 40
7 کارایی فنی و عوامل تعیین کننده آن: مزارع پرورش مرغ گوشتی آرین در استان کردستان (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 25، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آیا پیشرفت اقتصاد دانش بنیان منجر به رشد اقتصادی سبز خواهد شد؟ (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی دانش بنیان و کارآفرین
2 استراتژی کم آبیاری، راهکاری مناسب جهت حفاظت منابع آب کشاورزی مطالعه موردی: شبکه آبیاری دشت قزوین (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
3 برآورد ارزش اقتصادی آب در تولید محصولات گندم و کلزا مطالعه موردی: شبکه آبیاری دشت قزوین (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
4 برآورد کشش و عوامل موثر بر عرضه و تقاضای محصول برنج در ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
5 بررسی رفتار گلخانه داران دشت قزوین بر اثر اعمال سیاست غیرقیمتی آب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی
6 بررسی وضعیت امنیت غذایی استان گلستان و عوامل موثر بر آن (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
7 پیامدهای افزایش قیمت نان بر درآمد خانوارها در ایران (کاربرد الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه) (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
8 پیش بینی تغییرات پارامترهای اقلیمی (دما و بارش) در ایستگاه سینوپتیک نیشابور با استفاده از مدل HadGEM2-ES (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم زمین، آب و هوا و تغییرات اقلیمی
9 پیشبینی پارامتر دما و روند تغییرات آن تحت سناریوهای جدید IPCC با استفاده ازمدل ریز مقیاس نمایی LARS_WG (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم زمین، آب و هوا و تغییرات اقلیمی
10 تحلیل اقتصادی تولید ماهیان سردآبی بر اساس خود اتکایی بر تولید تخم چشم زده داخلی یا واردات آ ن (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس تخصصی ملی اقتصاد کشاورزی
11 تعیین ارزش اقتصادی آب کشاورزی در کشت گلخانه ای دشت قزوین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی