آقای محمدرضا کرامتی

محمدرضا کرامتی دانشگاه تهران

آقای محمدرضا کرامتی

Mohammad Reza Keramati

دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای محمدرضا کرامتی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله بین المللی علوم تربیتی وکاربردی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 دستاوردهای یادگیری مورد انتظار در مقطع دکتری مدیریت آموزشی از نظر اعضای هیئت علمی و کارفرمایان: پژوهش کیفی (دریافت مقاله) مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 9، شماره: 27
2 رابطه آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات و توانمندی روان شناختی دبیران متوسطه (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش در علوم انسانی دوره: 1، شماره: 1
3 طراحی و تبیین صلاحیت های حرفه ای کارشناسان منابع انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 26، شماره: 86
4 مطالعه کیفی دستاوردهای یادگیری مورد انتظار دوره کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی از دیدگاه صاحب نظران مدیریت آموزشی و کارفرمایان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 12، شماره: 40
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی آموزشی براساس مدل کرک پاتریک (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی توانمندسازی جامعه در حوزه جامعه شناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی
2 ارزیابی سطح یادگیری شرکت کنندگان در دوره های آموزشی برگزار شده در مرکز آموزش مدیریت دولتی سازمان امور اداری و استخدامی کشور بر اساس الگوی کرک پاتریک (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی تازه یافته ها در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر کارآفرینی در صنایع
3 اصول آموزش در توسعه منابع انسانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت، اقتصاد،حسابداری و علوم تربیتی
4 اعتبارسنجی و تضمین کیفیت در آموزش عالی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی ایران
5 بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر نگرش کارکنان نسبت به تغییر سازمانی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
6 بررسی رابطه ابعاد سازمان یادگیرنده و عملکرد معلمان در مدارس متوسطه شهرقم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
7 بررسی رابطه بین توانمندسازی و سلامت روانی معلمان متوسطه (دخترانه) ناحیه 2 شهر قم (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
8 بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات و عملکرد سازمان با استفاده از الگوی کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی: سازمان تامین اجتماعی در مشهد) (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مدیریت،روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار
9 بررسی سبک رهبری مدیران و توانمندسازی با نقش میانجی رضایت شغلی کارکنان بانک مسکن استان خراسان شمالی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
10 بررسی سطح واکنش رفتار شرکت کنندگان در دوره های آموزشی با مدل کرک پاتریک در مرکز آموزش مدیریت دولتی سازمان اداری و استخدامی کشور (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی تازه یافته ها در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر کارآفرینی در صنایع
11 بررسی سطح واکنش رفتار شرکت کنندگان دوره های آموزشی با مدل کرک پاتریک 2006 در سازمان بازنشستگی کشوری (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران(با رویکرد فرهنگ مشارکتی)
12 بررسی موانع استفاده از رویکرد یادگیری مشارکتی در کلاس های درس (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران(با رویکرد فرهنگ مشارکتی)
13 بررسی موانع یادگیری مشارکتی از دیدگاه معلمان ابتدایی شهرستان خوسف (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدرسه فردا
14 بررسی میزان آشنایی کارکنان با نظام مدیریت استعداد و میزان بکارگیری آن توسط مدیران در اداره آموزش و پرورش شهرستان خوسف (دریافت مقاله) کنگره ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت اقتصاد و حسابداری
15 بررسی میزان بکارگیری یادگیری مشارکتی در مدارس ابتدایی شهر خوسف از دیدگاه دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدرسه فردا
16 بررسی نیازهای آموزشی معلمان ابتدایی شهرستان دهگلان و بررسی متغیرهای زمینه ای آن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها
17 بررسی وضعیت آشنایی با اخلاق حرفه ای و به کارگیری آن در شرکت مدیریت تولید برق اصفهان (دریافت مقاله) کنگره ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت اقتصاد و حسابداری
18 برنامه ریزی درسی پنهان در مدارس ایران و چراها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی
19 تأثیرات متقابل مغز و فرهنگ، بستری نو در تربیت معنوی انسان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی توانمندسازی جامعه در حوزه جامعه شناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی
20 تحلیلی بر اصول آموزش در توسعه منابع انسانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی
21 تعالی منابع انسانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
22 تفکر استراتژیک در مدیران مدارس (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
23 توسعه اقدام پژوهی های منطبق بر یادگیری – یاددهی سازگار بامغز راهکاری برای ایجاد ارتباط موثر بین آزمایشگاه و کلاس درس (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در روانشناسی و علوم شناختی
24 توسعه اقدام پژوهی های منطبق بر یادگیری – یاددهی سازگار بامغز راهکاری برای ایجاد ارتباط موثر بین آزمایشگاه و کلاس درس (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
25 روشهای گروهی توانمندسازی منابع انسانی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی توانمندسازی جامعه در حوزه جامعه شناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی
26 سبک های رهبری و شیوه های مدیریت در سازمان های آموزشی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی ،روانشناسی ، مشاوره و آموزش در ایران
27 شناسایی عوامل موثر بر توانمند سازی و غنی سازی شغلی کارکنان در راستای مشتری مداری بانک مسکن استان خراسان شمالی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا
28 فرآیند مدیریت دانش بر اساس مدل نوناکا و تاکوچی (دریافت مقاله) همایش ملی دانشگاه، محور توسعه
29 مقایسه فضای آموزشی مدارس دولتی و غیردولتی دخترانه دوره دوم متوسطه شهر کرج (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تازه های تعلیم و تربیت در نظام آموزشی ایران
30 میزان استفاده اعضای هیئت علمی از رویکرد یادگیری مشارکتی در کلاس های درس: مورد مطالعه دوره کارشناسی دانشکده فیزیک دانشگاه تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری ایران
31 میزان استفاده معلمان از فنآوری اطلاعات و ارتباطات در کلاس درس در پایه ششم ابتدایی منطقه 6 آموزشوپرورش مشهد (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی توانمندسازی جامعه در حوزه جامعه شناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی
32 میزان تناسب برنامه درسی مصوب دوره کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی بانیازهای جامعه و بازار (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در روانشناسی و علوم اجتماعی
33 نقش آموزش در تشکیل رهبری اخلاقی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی ،روانشناسی ، مشاوره و آموزش در ایران
34 نقش دوره های آموزشی در بهبود رفتار شغلی کارکنان مرکز آموزش مدیریت دولتی سازمان اداری و استخدامی کشور (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی تازه یافته ها در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر کارآفرینی در صنایع
35 واکاوی هویت ملی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
36 وضعیت اشتغال دانشآموختگان در جهان امروز (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در روانشناسی و علوم اجتماعی
37 یادگیری مشارکتی چیست (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی ،روانشناسی ، مشاوره و آموزش در ایران