پروفسور سید عباس طاهر

پروفسور سید عباس طاهر گروه مهندسی برق-قدرت دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- دانشگاه کاشان - کاشان - ایران

پروفسور سید عباس طاهر

Prof. Seyed Abass Taher

گروه مهندسی برق-قدرت دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- دانشگاه کاشان - کاشان - ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.