دکتر امین بهزادمهر

دکتر امین بهزادمهر Professor of Mechanical Engineering, 
University of Sistan and Baluchestan

دکتر امین بهزادمهر

Dr. Amin Behzadmehr

Professor of Mechanical Engineering, University of Sistan and Baluchestan

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.