دکتر مسعود کیخائی

دکتر مسعود کیخائی Professor of Chemistry, University of Sistan and Baluchestan

دکتر مسعود کیخائی

Dr. Massoud Kaykhaii

Professor of Chemistry, University of Sistan and Baluchestan

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.