دکتر سید مسعود براکتی

دکتر سید مسعود براکتی University Sistan and Baluchestan

دکتر سید مسعود براکتی

Dr. Masoud Barakati

University Sistan and Baluchestan

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.