دکتر سید مسعود برکاتی

دکتر سید مسعود برکاتی University Sistan and Baluchestan

دکتر سید مسعود برکاتی

Dr. Masoud Barakati

University Sistan and Baluchestan

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.