دکتر درمحمد کردی تمندانی

دکتر درمحمد کردی تمندانی Professor, Faculty of Science, Department of Biology, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran

دکتر درمحمد کردی تمندانی

Dr. Dor Mohammad Kordi-Tamandani

Professor, Faculty of Science, Department of Biology, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.