آقای ابراهیم علی زاده موسوی

ابراهیم علی زاده موسوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

آقای ابراهیم علی زاده موسوی

Ebrahim Alizade Mousavi

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای ابراهیم علی زاده موسوی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله بین المللی علوم تربیتی وکاربردی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی روان درمانی گروهی مثبت نگر برسازگاری اجتماعی دانشجویان مبتلا به اعتیاد اینترنتی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان
2 اثربخشی روان درمانی گروهی مثبت نگر برکیفیت ارتباطات دانشجویان مبتلا به اعتیاد اینترنت (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان
3 بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر احساس تنهایی زنان مطلقه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روانشناسی، تعلیم و تربیت و سبک زندگی
4 بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی زنان مطلقه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
5 رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و باورهای فراشاختی با تنظیم هیجانی و سلامت روانی زنان معتاد (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان
6 رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و باورهای فراشاختی با سلامت روانی زنان معتاد (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان
7 رابطه طرحوارههای ناسازگار اولیه و باورهای فراشاختی با تنظیم هیجانی و سلامتروانی زنان معتاد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در روانشناسی و علوم تربیتی
8 رابطه طرحوارههای ناسازگار اولیه و باورهای فراشاختی با سلامت روانی زنان معتاد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در روانشناسی و علوم تربیتی