دکتر حسین یوسفی

دکتر حسین یوسفی

دکتر حسین یوسفی

Dr. Hossein Yousefi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An Integrated Baseline Geodatabase for Facilitating the Environmental Impact Assessment Process: Case Study of Sabalan Geothermal Project, Iran (دریافت مقاله) مجله انرژی تجدیدپذیر و محیط زیست دوره: 5، شماره: 4
2 آنالیز اقتصادی بهره گیری از پمپ های حرارتی زمین گرمایی در سال 2030 (مطالعه موردی: کشور ایران) (دریافت مقاله) نشریه علمی انرژی­های تجدیدپذیر و نو دوره: 7، شماره: 2
3 آنالیز کیفیت آب سد باباحیدر فارسان با استفاده از روش تحلیلی NSFWQI (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 9، شماره: 18
4 آنالیز هزینه های اقتصادی و محیط زیستی جایگزینی آبگرمکن های گازی و برقی با آبگرمکن های خورشیدی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 18، شماره: 3
5 آنالیزاقتصادی و زیست محیطی جایگزینی سیستم گرمایشی گازطبیعی باپمپ زمین گرمایی درمنطقه 11 تهران (دریافت مقاله) نشریه علمی انرژی­های تجدیدپذیر و نو دوره: 3، شماره: 1
6 ارزیابی چاه های برداشت آب شهرستان اسلامشهر از نقطه نظر ماسه دهی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 8، شماره: 4
7 ارزیابی مطلوبیت سبد غذایی گیاهی از منظر ابعاد زیست محیطی و مقایسه آن با سبد غذایی رایج جامعه ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 11، شماره: 2
8 ارزیابی وضعیت توسعه تفرج شهری با استفاده از ترکیب مدل های کوپراس و بوسیار (مطالعه موردی: منطقه چیتگر شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 6، شماره: 1
9 امکان سنجی اقتصادی و زیست محیطی استفاده از انرژی خورشیدی در تامین آب گرم مصرفی ساختمان های مسکونی (مطالعه موردی: شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 11، شماره: 41
10 امکان سنجی فنی، اقتصادی و زیست محیطی جایگزینی گرمایش شهری متعارف با انرژی زمین گرمایی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 18، شماره: 4
11 امکانسنجی بهره گیری از پمپ های حرارتی زمین گرمایی در ساختمان های شهر شیراز (دریافت مقاله) نشریه علمی انرژی­های تجدیدپذیر و نو دوره: 6، شماره: 2
12 امنیت انسانی و چالش های توسعه انرژی های تجدیدپذیر در ایران، با تاکید بر امنیت زیست محیطی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 18، شماره: 5
13 Determining the optimal size of a ground source heat pump within an air-conditioning system with economic and emission considerations (دریافت مقاله) دو فصلنامه تجهیزات و سیستم های انرژی دوره: 5، شماره: 3
14 Influence of the fuel cell technology on CO۲ emissions reduction in Iran according to outlook ۲۰۳۰ (دریافت مقاله) مجله پردازش گاز دوره: 8، شماره: 2
15 Modification of pump as turbine as a soft pressure reduction systems (SPRS) for utilization in municipal water network (دریافت مقاله) دو فصلنامه تجهیزات و سیستم های انرژی دوره: 7، شماره: 1
16 برآورد حجم آب مصرفی در بخش کشاورزی پایین دست سد حسنلو با استفاده از الگوریتم METRIC (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 12، شماره: 1
17 بررسی اثر روش های تعرفه بندی ثابت و پلکانی برق بر توجیه پذیری اقتصادی سیستم های برق خورشیدی خانگی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 48، شماره: 2
18 بررسی اقتصادی فناوری های تولید آب شیرین با استفاده از انرژی های تجدید پذیر (دریافت مقاله) نشریه علمی انرژی­های تجدیدپذیر و نو دوره: 7، شماره: 1
19 بررسی امکان پذیری تحقق اهداف کاهش انتشار گازهای گلخانه ای از طریق تولید برق از منابع تجدیدپذیر در ایران (دریافت مقاله) نشریه علمی انرژی­های تجدیدپذیر و نو دوره: 6، شماره: 2
20 بررسی تأثیر نوع و قطر حلزونی بر بازده پمپ معکوس سانتریفیوژ در شرایط عملکردی مختلف (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 49، شماره: 3
21 بررسی عوامل موثر بر تقاضای انرژی به‌منظور برنامه‌ریزی توسعه پایدار در کشور (دریافت مقاله) نشریه علمی انرژی­های تجدیدپذیر و نو دوره: 8، شماره: 1
22 پتانسیل سنجی انرژی زمین گرمایی در ایران (دریافت مقاله) ماهنامه نفت و انرژی دوره: 2، شماره: 13
23 پتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی منطقه لنجانات اصفهان با استفاده از مدل وزن شواهد (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی و مدیریت آب و خاک دوره: 1، شماره: 3
24 پیش بینی سهم انرژی زمین گرمایی در سبد انرژی جهانی در سال 2030 (دریافت مقاله) نشریه علمی انرژی­های تجدیدپذیر و نو دوره: 6، شماره: 1
25 تبدیل انرژی امواج با سیستم جاذب فرش بستر دریا (دریافت مقاله) نشریه علمی انرژی­های تجدیدپذیر و نو دوره: 6، شماره: 2
26 تحلیل اقتصادی آب گرم کن های خورشیدی (مطالعه موردی ساختمانهای مسکونی تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و برنامه ریزی شهری دوره: 1، شماره: 2
27 تحلیل شاخص های جهانی محیطزیست با رویکرد توسعه پایدار شهر تهران (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 50، شماره: 4
28 تحلیل فنی، اقتصادی و محیط زیستی تامین انرژی مرکز نوآوری شهرداری تهران با نصب صفحات خورشیدی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و برنامه ریزی شهری دوره: 1، شماره: 3
29 تعیین پتانسیل سیل با استفاده از مدل های یادگیری ماشین CART، GLM و GAM (مطالعه موردی: حوضه کشکان) (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 12، شماره: 4
30 تعیین تیپ اقلیمی مناطق مختلف با استفاده از روش تحلیل مولفه های اصلی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 11، شماره: 1
31 حفاظت از منابع آب استان تهران از دیدگاه شاخص ردپای آب کشاورزی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 24، شماره: 6
32 ردپای آب انرژی زیستی حاصل از محصول گندم در ایران (دریافت مقاله) نشریه علمی انرژی­های تجدیدپذیر و نو دوره: 7، شماره: 2
33 ردپای کربن و روش های محاسبه آن با تاکید بر تولید برق از منابع فسیلی و تجدیدپذیر (دریافت مقاله) نشریه علمی انرژی­های تجدیدپذیر و نو دوره: 6، شماره: 2
34 روش های ذخیره انرژی های تجدید پذیر در منابع آبی (دریافت مقاله) نشریه علمی انرژی­های تجدیدپذیر و نو دوره: 7، شماره: 2
35 سایزینگ بهینه سیستم PV و باتری خانگی متصل به شبکه برق سراسری با توجه به پیک بار شبکه (دریافت مقاله) نشریه علمی انرژی­های تجدیدپذیر و نو دوره: 6، شماره: 1
36 سهم انرژی خورشیدی از سبد انرژی جهان در سال 2030 (دریافت مقاله) نشریه علمی انرژی­های تجدیدپذیر و نو دوره: 5، شماره: 2
37 سیستم‌های انرژی هوشمند، مسیری به سمت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر (دریافت مقاله) نشریه علمی انرژی­های تجدیدپذیر و نو دوره: 7، شماره: 2
38 شبیه سازی تاثیر تغییر اقلیم بر میزان رواناب ناشی از ذوب برف منطقه مورد مطالعه: حوزه آبخیز سراب صیدعلی - لرستان) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 10، شماره: 1
39 کاربرد منطق فازی و FTOPSIS جهت مکانیابی نیروگاه خورشیدی با استفاده از GIS (مطالعه موردی استان تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه انرژی ایران دوره: 15، شماره: 4
40 محاسبه قابلیت اطمینان و دسترس پذیری سیستم پیل سوختی متانولی با رویکرد زنجیره مارکوف (دریافت مقاله) نشریه علمی انرژی­های تجدیدپذیر و نو دوره: 6، شماره: 1
41 مدلسازی انتشار CO۲ از سیستم های تامین انرژی ساختمان های پیچیده (دریافت مقاله) فصلنامه انرژی ایران دوره: 19، شماره: 3
42 مدلسازی سیستم انرژی با هدف افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر: مطالعه موردی شهر اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه انرژی ایران دوره: 23، شماره: 4
43 مروری بر استفاده از مواد تغییر فاز دهنده برای خنک سازی پنل های خورشیدی (دریافت مقاله) نشریه علمی انرژی­های تجدیدپذیر و نو دوره: 7، شماره: 1
44 مروری بر جایگاه و نقش انرژی‌های تجدید پذیر در توسعه سیستم‌های انرژی هوشمند (دریافت مقاله) نشریه علمی انرژی­های تجدیدپذیر و نو دوره: 7، شماره: 2
45 مروری بر مطالعات و تحقیقات انجام شده در زمینه تولید انرژی الکتریکی با سیستم های خورشیدی شناور در دنیا (دریافت مقاله) نشریه علمی انرژی­های تجدیدپذیر و نو دوره: 6، شماره: 1
46 مروری بر هزینه های محیط زیستی تولید برق با تاکید بر انرژی های تجدیدپذیر (دریافت مقاله) نشریه علمی انرژی­های تجدیدپذیر و نو دوره: 6، شماره: 1
47 مروری برکاربرد انرژی زمین گرمایی در بخش گرمایش و سرمایش گلخانه ها (دریافت مقاله) نشریه علمی انرژی­های تجدیدپذیر و نو دوره: 7، شماره: 1
48 مقایسه تولید دی اکسیدکربن در ایران و کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی با رویکرد استفاده از انرژی های تجدیدپذیر (دریافت مقاله) نشریه علمی انرژی­های تجدیدپذیر و نو دوره: 4، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آلاینده های نوظهور در محیط زیست: چالشی برای مدیریت منابع آب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
2 آینده پژوهی در کنترل آلودگی های محیط زیست (دریافت مقاله) اولین سمینار آینده پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا
3 ارائه برنامه راهبردی ساماندهی محدوده مسیل کن به منظور توسعه گردشگری با استفاده از (A'WOT) (مطالعه موردی: محدوده منطقه 18 شهر تهران) (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی
4 ارزیابی اثرات توسعه شبکه فاضلاب بر محیط زیست شهرستان رباط کریم (دریافت مقاله) کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
5 ارزیابی اثرات زیست محیطی تفکیک از مبداء پسماندهای شهری با روش RIAM (دریافت مقاله) دومین همایش ملی برنامه ریزی،حفاظت،حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
6 ارزیابی اثرات زیست محیطی نیروگاه زمین گرمایی مشکین شهر( EIA) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی انرژی
7 ارزیابی پارک پرندگان اصفهان از دو دیدگاه زیباشناسی اکولوژیکی و منظر (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
8 ارزیابی چرخه عمر در منابع انرژی های تجدید پذیر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
9 ارزیابی ریسک آلاینده های هوا با استفاده از روش EFMEAوTOPSIS (مطالعه موردی واحد آماک نفت خام) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بهداشت محیط،سلامت ومحیط زیست پایدار
10 ارزیابی و اولویت بندی ریسک های زیست محیطی فعالیت های واحد نمکزدایی نفت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت و گاز ایران
11 ارزیابی و مدیریت ریسک های زیست محیطی فعالیت های یک مجتمع نفتی در پالایشگاه آبادان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
12 ارزیابی و مدیریت ریسک های زیست محیطی کارخانه نمکزدایی در یکی از مجتمع های بهره برداری نفت و گاز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نفت و گاز ایران
13 استفاده از شاخص AQI در بررسی تعیین آلاینده شاخص هوای کلان شهر تهران در دهه گذشته و پهنه بندی مکانی کیفیت هوای آن بر اساس مدلسازی GIS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
14 اصول طراحی پایدار در علوم محیطی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
15 اصول طراحی ساختمان سبز گامی به سوی توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
16 اکوهیدرولوژی و نقش آن در حفاظت از تالابها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
17 اولویت بندی استفاده از منابع آبی بر اساس بهره وری فیزیکی و اقتصادی مصرف آب (مطالعه موردی: محصول سیب) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
18 Economic and environmental assessment of heating and cooling ground source heat pumps in different climate zones of Iran (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
19 Evaluation of relation between natural gas penetration rate and development of countries (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
20 Implementation of Increasing energy efficiency policies by deploying green energy resources in Water and waste water industry (دریافت مقاله) بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
21 Thermal behaviour of water inside an absorber tube in a solar parabolic trough collector (PTC) systems (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
22 بررسی آبخیزداری شهری به عنوان رویکردی نوین در کنترل سیلاب ها به منظور مدیریت توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
23 بررسی بهترین شاخصها جهت سنجش عملکرد زیست محیطی،اقتصادی صنایع با بکارگیری روش (AHP) در اکوکنترل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
24 بررسی روند تغییرات کیفی منابع آب زیرزمینی دشت سیف آباد- لاغر (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
25 بررسی عوامل مؤثر در سیلاب شهری و راهکارهای پیشگیری از آن در منطقه یک و سه شهر تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلابهای شهری
26 بررسی فنی، اقتصادی و زیست محیطی استفاده از پنلهای فتوولتائیک در ساختمان مسکونی در شهر تهران با استفاده از نرم افزارRETScreen (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
27 بررسی کیفی منابع آب شهر مراغه از نظر آلودگیهای بیولوژیکی و شیمیایی با استفاده از GIS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
28 بررسی و برآورد هزینه های زیست محیطی آلاینده های هوا (مطالعه موردی طرح آماک) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بهداشت محیط،سلامت ومحیط زیست پایدار
29 بررسی و تحلیل عملکرد پیچ هیدرودینامیک برای تولید برق پراکنده و مروری بر تجربیات گذشته (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
30 بهینه سازی طراحی پمپ معکوس به منظور استفاده در شبکه ی آبرسانی برای تولید توان وکاهش فشار (دریافت مقاله) کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
31 پتانسیل سنجی توانالکتریکی نیروگاه زباله سوز بر اساس میزان پسماند تولیدی و برآورد مقدار خروجی آلاینده های هوا در تهران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی برنامه ریزی،حفاظت،حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
32 پتانسیل سنجی و ارزیابی منابع تولید انرژی زیست توده در استان گلستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
33 پیش بینی کاهش انتشارNOX درموتورهای دیزلی بااستفاده ازسوخت بیودیزل و بازخورانی گازهای اگزوز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
34 تاب آوری شهر توسط تامین زنجیره برق با رویکرد استفاده از توربین فشارشکن نرم (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فناوری های نوین در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
35 تاثیر افزایش سرعت جریان هوا بر عملکرد تحلیل گر دیفرانسیلی تحرک الکتریکی ذرات (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
36 تاثیرات زیستی انرژی های تجدید پذیر بر محیط زیست (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم مهندسی، ایده های نو (۸)
37 تعیین پتانسیل منابع آب زیرزمینی با استفاده از مدل WOE در محدوده مطالعاتی لنجانات اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
38 تعیین نقشه خطر سیل حوزه آبخیز کشکان با استفاده از مدل آنتروپی شانون (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه فناوری علوم آب، آبخیزداری و مهندسی رودخانه
39 تغییرات کاربری اراضی در تالاب امیرکلایه گیلان در سالهای گذشته (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس و نمایشگاه محیط زیست
40 دیریت ریسک ایمنی،بهداشت کارخانه استحصال طلا (مطالعه موردی: کارخانه زرشوان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
41 ردپای آب مفهومی استراتژیک در استفاده پایدار از منابع آب ملی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
42 شبیه سازی انتقال حرارت از خاک برای تأمین انرژی حرارتی مورد نیاز گلخانه های کشاورزی در منطقه جنوب کرج (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
43 شبیه سازی عددی و طراحی مبدل حرارتی درون چاهی برای تولید برق از چاه های نفت و گاز رهاشده در جنوب کشور (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
44 شناخت مکانیسم های گردشگری پایدار و ارتباط آن با اصل توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری
45 شناسایی و اولویت بندی مولفه های بهرهوری سبز در کارخانه زمزم تهران با استفاده از روش TOPSIS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
46 طراحی اکوپارک ها با رویکرد طراحی محیطی و منظر (نمونه موردی: پارک جنگلی لویزان تهران) (دریافت مقاله) کنگره بین المللی تحولات نوین پایداری در معماری ، شهرسازی ، عمران و مهندسی ساختمان
47 طراحی تجزیه و تحلیل ویژگی های جریان در مبدل کاتالیستی و اثرات جریان برگشتی بر عملکرد موتور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی
48 طراحی سیستم هیبریدی تأمین برق ساختمانهای متصل به شبکه مطالعه موردی: ساختمان مرکزی شرکت نفت بهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
49 طراحی مبدل زمینی و مدلسازی عددی تقلیل فشار گاز در ایستگاه ها با تأمین انرژی حرارتی مورد نیاز از لایه های سطحی زمین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
50 کاربرد روش تلفیقی AHP, EFMEA, PHA در ارزیابی ریسک های زیست محیطی، مطالعه موردی کارخانه نمک زدایی نفت خام (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
51 کاربرد روش فازی در مکانیابی محل دفن پسماندهای شهری شهرستان دره شهر در استان ایلام با استفاده از GIS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار
52 کاربرد روشهای تصمیم گیری چند معیاره در مکانیابی محل دفن پسماند شهری مطالعه موردی: کاشان-آران و بیدگل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم پایه و تحقیقات بنیادی
53 کاربرد ژنراتور MHD القایی در تولید انرژی الکتریکی پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
54 کاهش مصرف انرژی بیمارستان و ارائه یک سیستم انرژی ارتقا یافته با کمک نرم افزار دیزاین بیلدر (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
55 مدلسازی وضعیت آلودگی هوا قبل و بعد از احداث نیروگاه سیکل ترکیبی گیلانغرب (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
56 مدیریت پسماند کنده های حفاری در شرکت ملی حفاری ایران (مطالعه موردی: چاه های نفت و گاز مناطق نفت خیز جنوب) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت بحران،ایمنی، بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار
57 مدیریت زیست محیطی کارخانه بهره برداری و نمک زدائی شماره 2 لب سفید با استفاده از روشTOPSIS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت بحران،ایمنی، بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار
58 مدیریت زیست محیطی کنده های حفاری چاه های نفت و گاز TOPSIS مناطق نفت خیز جنوب با کاربرد مدل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت بحران،ایمنی، بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار
59 مدیریت گردشگری پارک های جنگلی چیتگر و لویزان شهر تهران با رویکرد مدیریت پایدار ایزو (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی
60 مروری بر استفاده از انرژی های تجدیدپذیر برای تولید آب شیرین (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
61 مروری بر مکانیسمهای اثرگذار بر گرمایش کره زمین، اجبار تابشی و حساسیت اقلیم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم
62 مکان یابی محل دفن پسماند شهری با ترکیب روش میانگین گیری وزندارترتیبی (OWA) وGIS مطالعه موردی شهرستان های کاشان و آران و بیدگل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم پایه و تحقیقات بنیادی
63 مکان یابی محل دفن پسماند کنده های حفاری در منطقه اهواز 5 با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و GIS (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
64 مکان یابی مناطق دارای پتانسیل انرژی زمین گرمایی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی درایران (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
65 مکانیابی دفن پسماند شهری شهرستان دره شهر با استفاده از شاخص OLECKNO و نرم افزار GIS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار
66 مکانیزم توسعه پاک و راهکارهای اجرای آن در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
67 نتخاب مکان مناسب برای احداث نیروگاه در چهار استان اردبیل، ایلام، سمنان و زنجان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران
68 نقش انرژی در توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی انرژی های نو وپاک
69 نقش حریم در حفظ محیط زیست و توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار