دکتر فرزاد نوبخت

دکتر فرزاد نوبخت دانشیار مدیریت و بیومکانیک ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر فرزاد نوبخت

Dr. Farzad Nobakht

دانشیار مدیریت و بیومکانیک ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تربیت بدنی عمومی یک بر آمادگی جسمانی و نگرش دانشجویان دختر نسبت به فعالیت های حرکتی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 4، شماره: 14
2 ارتباط بین خود پنداره بدنی با نحوه گذران اوقات فراغت با تاکید بر فعالیت های بدنی دانش آموزان تیزهوش (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 7، شماره: 2
3 امکان سنجی طراحی و پیاده سازی نرم افزار بازاریابی رویدادهای ورزشی در شهر اردبیل (دریافت مقاله) مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دوره: 8، شماره: 2
4 انتخاب مکان بهینه ورزش همگانی در شهر اردبیل با استفاده از تلفیق سیستم اطلاعات جغرافیایی و سیستم های تصمیم گیری چندمعیاره (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 12، شماره: 63
5 Customers' Buying Intention on Sports Products Domestic Brands (دریافت مقاله) مجله کسب و کار در ورزش دوره: 2، شماره: 2
6 Developing a Model of Factors Affecting Participation in Cause-Related Marketing: A Case Study of Sport Products Consumers (دریافت مقاله) مجله مدلسازی بازاریابی بین الملل دوره: 3، شماره: 2
7 Feasibility Study of Design and Implementation of Marketing Software in Sports Club Services (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مدیریت و بازاریابی ورزشی دوره: 1، شماره: 1
8 Identification of Factors Affecting the Selection of Women's Gyms (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مدیریت و بازاریابی ورزشی دوره: 1، شماره: 3
9 Identifying strategies and consequences of doing sports activities in preschool children (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و آموزش در اوان کودکی دوره: 3، شماره: 4
10 The Effect of Online Classes on Student Satisfaction: A Case Study of Physical Education Students (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مدیریت و بازاریابی ورزشی دوره: 2، شماره: 4
11 The Effect of Sport Consumer’s Hostility on Purchasing Intention in Original and Copycat Brands (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مدیریت و بازاریابی ورزشی دوره: 1، شماره: 4
12 بررسی عوامل موثر در توسعه گردشگری ورزشی استان اردبیل و ارائه راهکارهای اجرائی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 6، شماره: 13
13 بررسی قابلیت شبکه سازی باشگاه های ورزشی استان اردبیل (دریافت مقاله) مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دوره: 7، شماره: 4
14 پیامدهای مثبت فعالیت های ورزشی در پیشگیری از جرم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 24، شماره: 3
15 طراحی و تدوین راهبردهای توسعه والیبال استان تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 17، شماره: 39
16 عوامل زمینه ای موثر بر موفقیت کسب و کارهای متوسط و کوچک ورزش کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 14، شماره: 28
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 الگوی نظری درآمدزائی درخدمات استعدادیابی ورزشی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
2 بررسی تاثیر شرایط اقتصادی - سیاسی بر جذب سرمایه گذاری در ورزش پارس آباد مغان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد ورزش های همگانی
3 بررسی تاثیر شرایط جغرافیایی بر جذب سرمایه گذاری در ورزش پارس آباد مغان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد ورزش های همگانی
4 بررسی تاثیر عوامل ملموس بر رضایتمندی مشتریان در باشگاه های ورزشی شهر اردبیل (دریافت مقاله) همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
5 بررسی تاثیرعامل همدلی بر رضایتمندی مشتریان در باشگاه های ورزشی شهر اردبیل (دریافت مقاله) همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
6 بررسی توانمندی و استعداد ورزشی و شغلی کارمندان دانشکده علوم پزشکی گیلان براساس مدل JCM (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
7 بررسی وضعیت تجهیزات حیاط مدارس آموزش و پرورش ناحیه یک اردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت ورزشی با رویکرد سلامت سازمانی
8 بررسی وضعیت حریم و خطوط حیاط مدارس آموزش و پرورش ناحیه یک اردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت ورزشی با رویکرد سلامت سازمانی
9 بررسی وضعیت زمین و سطوح حیاط مدارس آموزش و پرورش ناحیه یک اردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت ورزشی با رویکرد سلامت سازمانی
10 تاثیر خصومت پایدار مصرف کنندگان ورزشی شهر اردبیل بر قصد خرید در برند اصلی نایک (دریافت مقاله) همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
11 تاثیر مولفهء قیمت بر افزایش تمایل مشتریان محصولات ورزشی به خرید از برندهای داخلی (مورد مطالعه: شهر مشهد) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد ورزش های همگانی
12 تاثیر مولفهء قیمت بر افزایش تمایل مشتریان محصولات ورزشی به خرید از برندهای داخلی(مورد مطالعه: شهر مشهد) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد ورزش های همگانی
13 تاثیر مولفهء کیفیت بر افزایش تمایل مشتریان محصولات ورزشی به خرید از برندهای داخلی(مورد مطالعه: شهر مشهد) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد ورزش های همگانی
14 تجربه زیسته دانشجویان رشته علوم ورزشی از اثربخشی آموزش مجازی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت ورزشی با رویکرد سلامت سازمانی
15 تجربه زیسته دانشجویان رشته علوم ورزشی از زیرساخت آموزش مجازی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت ورزشی با رویکرد سلامت سازمانی
16 عوامل موثر بر موفقیت کسب و کارهای متوسط و کوچک ورزش در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
17 مروری بر ایجاد و توسعه ارزش ویژه برند در صنعت ورزش (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
18 مقایسه ی اثر بخشی سه نوع پیام متنی، صوتی و تصویری در اشتیاق خرید کالای ورزشی داخلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد ورزش های همگانی