دکتر سعید شفیعیون

دکتر سعید شفیعیون

دکتر سعید شفیعیون

Dr. Saeed Shafieyoun

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 امیدی تهرانی،کهن گرای نوجوی (بررسی زندگی و شعر یکی از شاعران کم شناخته شده جریان ساز قرن دهم) (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 26، شماره: 91
2 پژوهشی نو در احوال و آثار سراج الدین علیخان آرزو (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 2، شماره: 2
3 پیشنهادهایی برای سامان‌دهی تشتّت تعاریف استعاره و تقسیماتش در بلاغت فارسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی دوره: 10، شماره: 2
4 جایگاه شفایی در سبک هندی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 3، شماره: 3
5 جریان شناسی نثر ادبی در دوره صفوی، با تکیه بر آثار نصیرای همدانی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 50، شماره: 1
6 دو قرن جدال ادبی ایران و شبه قاره (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 2، شماره: 1
7 سراپا؛ یکی از انواع ادبی غریب فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 43، شماره: 3
8 سیر تحول «تشبیب» در شعر سبک های خراسانی و عراقی (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 12، شماره: 4
9 فخریه در ادب فارسی (واکاوی گونه شناختی فخریه و زیرگونه های آن با نگاهی به گونه های هم سنگش) (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 54، شماره: 4
10 گذری دیگرگون بر تذکره های ادبی (بحثی در باب گونه شناسی تذکره های ادبی و ارائه طرحی برای تقسیم بندی آنها) (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 6، شماره: 2
11 نشانه شناسی تقابل های دوگانه در حکایت «دختر کعب» الهی نامة عطار (با محوریت ترجیحی رمزگان های «رازداری» و «افشاگری») (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 50، شماره: 2
12 نقد و تحلیل نگاهی تحلیلی به علم بیان (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 19، شماره: 3
13 وجوه فکری و اجتماعی حمله حیدری راجی کرمانی (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 13، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تذکره‌های ادبی به منزله گونه یا خرده‌گونه ادبی؟ (دریافت مقاله) ششمین همایش پژوهشهای ادبی