دکتر محمدحسین ایمانی خشخو

دکتر محمدحسین ایمانی خشخو Professor,University of Science and Culture, Tehran, Iran

دکتر محمدحسین ایمانی خشخو

Dr. Mohammad Hossein Imani Khoshkhoo

Professor,University of Science and Culture, Tehran, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.