آقای دکتر مرتضی انواری

دکتر مرتضی انواری دانشیارعلوم پزشکی شهید صدوقی یزد

آقای دکتر مرتضی انواری

Dr. Morteza Anvari

دانشیارعلوم پزشکی شهید صدوقی یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مرتضی انواری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر اجراییمجله طب تولید مثل ایران