دکتر محمدمهدی اخوی یان

دکتر محمدمهدی اخوی یان استادیار دانشگاه علم و فرهنگ

دکتر محمدمهدی اخوی یان

Dr. Mohammad Mahdi Akhavian

استادیار دانشگاه علم و فرهنگ

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.